»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR (sociologie náboženství, moderní religiozita, antikultovní hnutí)

http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=249
 
Upozornění mj. na skutečnost, že „mediální manipulace a postoj státních orgánů k novým duchovním směrům a náboženstvím jsou mnohdy ovlivňovány z pozic tzv. antikultovních hnutí," která bojují proti novým duchovním směrům většinou na základě příslušnosti představitelů těchto hnutí k zavedeným církvím. Tyto ‚své' církve však v rámci veřejné činnosti obvykle neprezentují - typickým příkladem jsou zakladatelé tzv. Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů /SSSNNS/" (viz analýza diskurzivity této společnosti), což je v podstatě zastřešující a svým způsobem krycí název pro korporativně konfesijní sdružení se specifickými ideologickými úkoly: „Média i vlivové politicko-náboženské organizace přitom využívají negativních hodnotících stereotypů nebo je pod záminkou ‚objektivního' výzkumu přímo vyvolávají a dále potvrzují..."
09.07.2014 19:46:05
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one