»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

‚Není to nepřítel, kdo mě tupí - to bych přece snesl.
Nade mnou se nevypíná ten, který mě nenávidí - před tím bych se ukryl.
Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel!
Ten nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu...'

( Ž a l m  55, 13-15 )

     Vy všichni, kdo se počítáte k věřícím v Boha, zkoumejte se jednou, zda vaše víra, kterou chováte, je skutečně pravá! Nemíním tím formu, jak věříte, zda jako katolíci nebo protestanti, zda jako buddhisté nebo mohamedáni nebo jinak, mám na mysli váš způsob víry, jak dalece je vaše víra živá!
     Neboť Bůh jest Bůh! A jakým způsobem se k Němu ve svém nitru přibližujete, jedině to samo o sobě rozhoduje o síle a pravosti vaší víry!

Abd-ru-shin: Poselství Grálu, „Poznání Boha“

     Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít vnitru, musí ji sám objevit, chce-li po ní bezpečně putovat. Jenom co člověk vnitřně prožije, co procítí ve všech obměnách, jen to dokonale pochopil!

     Je to opět jenom duchovní lenost pozemských lidí, která je činí ochotnými přijímat od druhých hotové a ustálené nauky. Stejná lenost spočívá v uklidňujícím pomyšlení, že je to něco velikého lpět na víře rodičů, aniž by byl důsledně a pečlivě zkoumán myšlenkový obsah této víry.
     V tom všem jsou lidé jen horlivě podporováni vypočítavými a sobeckými sdruženími, která vidí v rozšiřování počtu svých stoupenců nejlepší cestu ke zvětšování a zajišťování svého vlivu a tím ke vzrůstu své moci. Daleko vzdálené je pro ně pravé poznání Boha. Jinak by přece nesvazovali lidského ducha pouty strnulé nauky, nýbrž by ho museli vychovávat k Bohem chtěné vlastní odpovědnosti, která je podmíněna naprostou svobodou duchovního rozhodování!

Abd-ru-shin: Poselství Grálu, „Řeč Páně"


O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one