»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Studium sekt, církví, (anti)kultovních směrů a konfesí

 
„S každou vírou je to taková divná a křehoučká věc; jistě lepší a osvícenější je věřit moudře než věřit slepě; ale troufá si někdo říci, že je osvícenější nevěřit vůbec nežli věřit? První možný náboženský pokrok je tolerance, totiž úcta a pozornost ke každé náboženské víře…"
Karel Čapek
http://blisty.cz/art/20167.html

Jak můžete nazývat Boha „nejvýš dobrotivým“, jestliže vytváří přírodní a jiné katastrofy, nebo dovoluje jejich vznik? Titulek v kanadských novinách The Ottawa Citizen. Jak tedy odpověděli na tuto otázku, kterou jako klíčovou klade a řeší teodicea, náboženští představitelé a církevní hodnostáři?
http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=249
 
Upozornění mj. na skutečnost, že „mediální manipulace a postoj státních orgánů k novým duchovním směrům a náboženstvím jsou mnohdy ovlivňovány z pozic tzv. antikultovních hnutí," která bojují proti novým duchovním směrům většinou na základě příslušnosti představitelů těchto hnutí k zavedeným církvím. Tyto ‚své' církve však v rámci veřejné činnosti obvykle neprezentují - typickým příkladem jsou zakladatelé tzv. Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů /SSSNNS/" (viz analýza diskurzivity této společnosti), což je v podstatě zastřešující a svým způsobem krycí název pro korporativně konfesijní sdružení se specifickými ideologickými úkoly: „Média i vlivové politicko-náboženské organizace přitom využívají negativních hodnotících stereotypů nebo je pod záminkou ‚objektivního' výzkumu přímo vyvolávají a dále potvrzují..."
Kosmos se vším, co v něm žije a dýchá, není ve stavu statického klidu, nýbrž v trvalém pohybu. Každý, kdo zápasí o poznání Pravdy, musí k tomu přihlížet. Jinak se vydává v nebezpečí, že jednostranným pohledem, jenž si dovede cenit jenom dědictví minulosti, propadne brzy duchovní strnulosti.
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

Co je to víra? V co všechno se dá věřit? V co věří klasická náboženství a nové náboženské směry? Jak žijí a co dělají lidé, kterým se říká věřící? To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem mj. pořadu „Hovorů o víře“.
http://www.biblenet.cz/

Vyhledávání pojmů a frázi v i-konkordanci. Aplikace obsahuje několik českých biblických překladů.
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one