»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Osud Inků (Odpovědi na otázky)

Otázka:

Znám dějiny Inků, „Synů slunce“. Byli dobromyslní a přece vinou pověstného Pizarra skončili tak strašlivě. Lpěla na tomto národě tak těžká karma, že by ji při své čistotě a dětskosti nebyli mohli odčinit symbolicky? Jak lze vysvětlit hrůzy na ně přišlé při jejich neškodném životě?

Odpověď:

Velmi prostě! S neškodností, v níž Inkové žili, byli by dospěli až ke stavu klidu! Cítili se přitom dobře a neusilovali po dalším vývoji ze svobodné vůle.
Žili jako neškodné ovečky. Na zemi však byli ještě i jiní lidé, kteří se poddali neblahému vlivu nadvlády rozumu a tím se podobali vlkům. Jak známo nemohou ovce žít s vlky společně.

Kromě toho musí si tazatel též ujasnit, že nikoliv každé soužení musí být následkem existující karmy; neboť i karma musela přece jednou mít nějaký začátek.
Každý čtenář mého Poselství ví, že i dnes vedle probíhající karmy se ještě každou hodinou nitky karmy nejen rozvazují, nýbrž stále i nové navazují.
Tak tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, navázali novou karmu, zatím co Inkům vzešel při tom přes pozemské utrpení užitek, neboť se stali bdělými, aby se duchovně a také pozemsky dále vyvíjeli!

Z tohoto děje se může lidstvo opět poučit, že je povinností lidí, aby byli stále bdělými. Duchovně i pozemsky. Pozemský člověk může stát duchovně sebevýše a žít sebelépe ve Světle, není-li současně při tom i pozemsky bdělý, zapomíná-li na své pozemské okolí, v němž má přece žít jako pozemský člověk, a nechce-li ho dbát, nýbrž žít zde na zemi jenom pro ducha, pak musí utrpět a utrpí škodu, neboť tím poskytuje zlovolným bližním volnou cestu. Dovoluje tak volný vzrůst slabostí svých spolubližních a jejich chyb a dává jim dokonce ještě příležitost, aby se v nich vybouřili. To je nesprávné!

I v Poselství Grálu jsem výslovně poukazoval na to, že na zemi má pozemské jít ruku v ruce s duchovním.
Bdělost je nejlepší obranou a nejostřejším bojem!
To je důležité pro každého pozemského člověka.

V bdělosti může být mnohé zlo odvráceno ještě dříve, než přejde k útoku. To je ten pravý boj, požadovaný ve smyslu Boží vůle. Takto mají všichni bojovat: vytrvalou, neochvějnou bdělostí!
 Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
(Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg -Tirol, 1980)


 
01.01.2014 15:12:25
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one