»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

I. Pravdivé ať jsou tvé činy, tvá slova, tvé myšlenky. Aby se sluneční světlo, až tě bude hledat, nemuselo odvrátit.

II. Posvátným budíž ti tvůj slib, nechť platil komukoliv.
III. Posvátným budiž ti každý tvor Nejvyššího: člověk, zvíře i rostliny. Má život jako ty.
IV. Posvátnou budiž ti žena, je květem myšlenek Nejvyššího. Ochraňuj ženu tak, jako listy chrání, vyživují květ a poskytují mu stín.
V. Posvátnou budiž ti práce. Nenech žádný den uplynout bez práce, která prospívá všem.
VI. Nechť je tvé srdce naplněno díkem! Čím jsi a co máš, dal ti Nejvyšší; nikdy na to nezapomeň. 
VII. Nechť je tvé srdce naplněno veselou myslí; zlatá Matka se směje, směj se i ty.

___________

 

Informace z dalších zdrojů:

Otázka:

Znám dějiny Inků, „Synů slunce“. Byli dobromyslní a přece vinou pověstného Pizarra skončili tak strašlivě. Lpěla na tomto národě tak těžká karma, že by ji při své čistotě a dětskosti nebyli mohli odčinit symbolicky? Jak lze vysvětlit hrůzy na ně přišlé při jejich neškodném životě?

Odpověď:

Velmi prostě! S neškodností, v níž Inkové žili, byli by dospěli až ke stavu klidu! Cítili se přitom dobře a neusilovali po dalším vývoji ze svobodné vůle.
Žili jako neškodné ovečky. Na zemi však byli ještě i jiní lidé, kteří se poddali neblahému vlivu nadvlády rozumu a tím se podobali vlkům. Jak známo nemohou ovce žít s vlky společně.

Kromě toho musí si tazatel též ujasnit, že nikoliv každé soužení musí být následkem existující karmy; neboť i karma musela přece jednou mít nějaký začátek.
Každý čtenář mého Poselství ví, že i dnes vedle probíhající karmy se ještě každou hodinou nitky karmy nejen rozvazují, nýbrž stále i nové navazují.
Tak tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, navázali novou karmu, zatím co Inkům vzešel při tom přes pozemské utrpení užitek, neboť se stali bdělými, aby se duchovně a také pozemsky dále vyvíjeli!

Z tohoto děje se může lidstvo opět poučit, že je povinností lidí, aby byli stále bdělými. Duchovně i pozemsky. Pozemský člověk může stát duchovně sebevýše a žít sebelépe ve Světle, není-li současně při tom i pozemsky bdělý, zapomíná-li na své pozemské okolí, v němž má přece žít jako pozemský člověk, a nechce-li ho dbát, nýbrž žít zde na zemi jenom pro ducha, pak musí utrpět a utrpí škodu, neboť tím poskytuje zlovolným bližním volnou cestu. Dovoluje tak volný vzrůst slabostí svých spolubližních a jejich chyb a dává jim dokonce ještě příležitost, aby se v nich vybouřili. To je nesprávné!

I v Poselství Grálu jsem výslovně poukazoval na to, že na zemi má pozemské jít ruku v ruce s duchovním.
Bdělost je nejlepší obranou a nejostřejším bojem!
To je důležité pro každého pozemského člověka.

V bdělosti může být mnohé zlo odvráceno ještě dříve, než přejde k útoku. To je ten pravý boj, požadovaný ve smyslu Boží vůle. Takto mají všichni bojovat: vytrvalou, neochvějnou bdělostí!
 Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
(Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg -Tirol, 1980)


 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one