»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 


Nebeská odplata - zkrácený příběh z „Tisíce a jedné noci“


Poustevník Omar seděl na vrcholku své hory a meditoval o běhu světa. Tu spatřil v údolí jezdce, který si chtěl odpočinout u pramene vody. Viděl, jak jezdec odložil na zem vedle sebe měšec, který měl za pasem, a poklekl, aby se z pramene napil. Pak napojil i svého koně, vyšvihl se do sedla a odjel; měšec přitom na zemi zapomněl.

     Krátce nato přijel k prameni jiný jezdec, napil se, uviděl měšec, vzal jej a odjel.

     Ještě později přišel k prameni dřevorubec, odložil svůj náklad, sklonil se nad vodu a pil. V tom okamžiku se k prameni vrátil pro svůj zapomenutý měšec první jezdec. Když ho nenašel, obořil se na dřevorubce, označil ho za lháře, vytáhl meč a zabil ho.

     Poustevník Omar to všechno viděl a uvažoval: „ Jaký mají tyto události smysl? Zloděj utekl, zatímco dřevorubec musí pykat za krádež někoho jiného. A jezdec se stal vrahem, protože zapomněl svůj měšec... kde, ó Alláhu, zůstala spravedlnost?"

       Ale nebe mlčelo.

     Následujícího dne putoval horami mudrc. Zavítal do Omarovy poustevny a pojedl s ním. Omar mu vyprávěl, co se předcházejícího dne přihodilo, a ptal se mudrce, jestli v té příhodě vidí nějaký smysl. Mudrc se usmál a řekl: „Nic, ty netrpělivý člověče není beze smyslu. Všechno, co se děje, je řízeno silami osudu a sleduje zákony pořádku a moudrosti"

     „Žádný smysl jsem neviděl", bručel poustevník.

     „Nedíval ses dostatečně hluboko", odvětil mudrc. „Tys viděl jen konec dlouhého řetězu událostí, spatřils poslední účinky nám neznámého řetězu příčin. Nepoznal jsi souvislost. To, co se opravdu odehrálo podle spravedlivých neviditelných zákonů, na tebe působilo nesmyslně. Co viděly tvoje oči, je však jen zdání."

     „Jestliže vidíš víc než já", odpověděl Omar, „pak mi to tedy řekni, abych to pochopil! Vrátíš tím klid mé duši."

    „Musíš sám najít poznání", odpověděl mudrc. „Ale protože se poctivě snažíš o pochopení, zkusím ti pomoci" Zavřel oči a ponořil se do stavu hlubokého soustředění, v němž někteří mohou vidět všechno skryté, jako by se před nimi rozevřela kniha osudu.

     Po chvíli mudrc otevřel oči, podíval se na Omara a řekl: „Poslouchej: Jezdec, který zapomněl měšec, byl lupič.On měšec ukradl. Ale neměl se ze své kořisti radovat. Muž, který měšec nalezl, byl syn okradeného člověka, který přišel o své dědictví. Již dlouho sledoval lupičovu stopu, ale nemohl ho dohnat. Tu mu Alláh milostivě daroval zpět peníze, které patří jeho otci."

    Ale proč musel zemřít ten nevinný dřevorubec?" ptal se Omar. „Neměl přece s tou věcí nic společného!"

    „Jen s měšcem ne", odpověděl mudrc. „Před lety ubil v lese jednoho poutníka. Nikdy se o tom žádný pozemský soudce nedozvěděl. Ale nebeská odplata ho zastihla, když přišel její čas. Jezdec o tom všem nic nevěděl a nyní ho hryže svědomí, a tomu nelze utéci...

     Muž, který měšec vzal a jehož jsi považoval za zloděje, přinesl peníze svému otci. Ten byl za své lakomství potrestán úlekem z jejich ztráty. Nyní se raduje se svým synem a považuje toto osudové znamení za příležitost k polepšení. Nebude už žít dlouho. Ale k obratu není nikdy příliš pozdě."
 

Zdroj: GralsWelt č.20/2001

 

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one