»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Tematické WWW

„Problém nastane jakmile věda nebo náboženství o sobě prohlásí, že mají univerzální právo vyhlásit náboženské nebo vědecké dogma neomylným. Náboženští fundamentalisté i kreacionisté, nebo vědečtí materialisté jsou příkladem takového dogmatizmu. Svou arogancí poškozují reputaci obou, vědy i náboženství." (Freeman Dyson)
Gesellschaft zur Förderung naturgemäßer Technik
Seriöse und authentische Informationen über Viktor und Walter Schauberger aus erster Hand.
Upozornění mj. na skutečnost, že „mediální manipulace a postoj státních orgánů k novým duchovním směrům a náboženstvím jsou mnohdy ovlivňovány z pozic tzv. antikultovních hnutí," která bojují proti novým duchovním směrům většinou na základě příslušnosti představitelů těchto hnutí k zavedeným církvím. Tyto ‚své' církve však v rámci veřejné činnosti obvykle neprezentují - typickým příkladem jsou zakladatelé tzv. „Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů" (viz analýza diskurzivity této společnosti), což je v podstatě zastřešující a svým způsobem krycí název pro korporativně konfesijní sdružení se specifickými ideologickými úkoly: „Média i vlivové politicko-náboženské organizace přitom využívají negativních hodnotících stereotypů nebo je pod záminkou ‚objektivního' výzkumu přímo vyvolávají a dále potvrzují..."

Společnost křesťanů a Židů (dále jen SKŽ) byla založena v naší zemi v roce 1991 s cílem podporovat dialog mezi křesťany a Židy, ale také zprostředkovat rozhovor mezi těmito dvěma náboženstvími a širokou veřejností. Reagovala tak jednak na vývoj po II. světové válce, kdy se křesťané postupně přihlašovali ke své spoluodpovědnosti za holocaust, ale také na vývoj v naší zemi po pádu komunismu, který zde umožnil takový dialog rozvíjet.
Hledání v různých jazykových, národních a historických mutacích a překladech Bible.
„PŘEKLAD 21. STOLETÍ“ přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům.
„Lidské bytí znamená být neustále konfrontován se situacemi, z nichž každá je zároveň dar i úkol. Co nám taková situace ‚ukládá', je naplněním jejího smyslu. A co nám zároveň dává je možnost takovým naplněním smyslu uskutečnit sebe sama." ... V. E. Frankl
Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger.
All the discussions and articles are based on the knowledge mediated through the book "In the Light of Truth: The Grail Message" by Abd-ru-shin.
The tradition of nonviolence (ahimsa) plays an important role in the Indian culture - and its religions: Hinduism, Buddhism, and Jainism. Tolerance for other religions, and a vegetarian diet forms an integral part of their lives.
M.L.King jasně pochopil, že být „dobrým“ a opravdovým křesťanem neznamená být slepý vůči odpovědnosti etablované moci a „blahoslavených“ a „demokratických“ institucí. Odmítat násilí znamená volit to, co je spojeno s vlastní koherencí a niternou morálkou, souhlasí s mým přesvědčením, neznamená to však volbu ve smyslu okamžitých výhod, volbu „politickou“.
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one