»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
...
      Lidstvo může stoupat vzhůru jenom plným pochopením, nikdy ne slepou, nevědomou vírou!
...
     Kristus učil především dokonalé přirozenosti, která spočívá v tom, že se lidé vpraví do zákonů přírody, tedy do zákonů stvoření. Vpravit se však do nich může jenom ten, kdo přírodní zákony zná. Tyto přírodní zákony opět chovají v sobě vůli Stvořitelovu a tak mohou být současně cestou k poznání Stvořitele samého.
...
     Jakákoli odchylka v přírodních zákonech by znamenala změnu Boží vůle. Taková změna  by však svědčila o nedokonalosti. Ale poněvadž Zdroj všeho života, Bůh Otec, jest vždy jediný a je dokonalý, je prostě nemožná a zcela vyloučená i sebemenší odchylka v přírodních zákonech, tedy v zákonech vývoje. Z toho vyplývá, že i věda náboženská musí být s přírodovědou v každém směru jednotná, a to bez mezer, jasně a důsledně, mají-li tyto vědy podávat pravdu.
 

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu: „Světové dění", Abd-ru-shin

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one