»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Poselství Grálu: řád stvoření a v něm působící zákony

Světonázory ve světle přírodních zákonůVíra a náboženský světonázor nemohou zůstat odděleny od vědy, která ovšem nesmí podléhat naivně materialistickým důkazním vývodům, protože úsilí, aby stvoření a v něm zakotvené tvůrčí myšlenky byly srozumitelně přiblíženy a znázorněny, je společné oběma myšlenkovým postupům.
     Vše co existuje ve stvoření podléhá přísnému řádu, podle kterého musí veškerý vývoj a dění probíhat v absolutní důslednosti, a který, vycházeje od Stvořitele, zůstává vždy stejný na všech úrovních, ve velkém i v malém, ve viditelném i v pozemsky neviditelném.
Poselství Grálu a řád stvoření
     Poznání a respektování tohoto řádu je hlavním, ‚sebezáchovným' úkolem člověka. Pomocí k tomuto poznání je dílo, které vzniklo ve dvacátých letech dvacátého století a nese titul: „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" od Abd-ru-shina.
     Autor tohoto díla, Oskar Ernst Bernhardt (1875 - 1941), v povědomí známý jako Abd-ru-shin, nesl v sobě vysoké vědění a touhu lidem přehledně objasnit stvoření a v něm působící zákony, na jejichž základě lze dojít k poznání Stvořitele. Je to dílo obracející se k jednotlivci, který chová v sobě tušení o existenci této velké skutečnosti, k jednotlivci, který se nespokojí s povrchními odpověďmi na otázky týkající se smyslu života, pravdy, lásky a spravedlnosti, aby následně - „tlukouce a s prosbou opravdově hledaje" - mohl poznat též skutečnou podstatu Grálu.
26.09.2017 22:46:09
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2021  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one