»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Modlitba za pravdu, Karel ČapekBože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího, lži.
Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.
Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propast, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa, obluzená tolika nenávistnými lžemi!
Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!
 
Copak si někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?
Copak si má věčně soused ošklivit souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce. Mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude na věky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstává po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.

Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, na věky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc, než smlouva míru, bude to cennější, než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebude jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoliv korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem pevnostem. Zbavit svět lží je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova: Pravda vítězí!" (*)

Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru! Neboť jenom bez lží se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

Napsal Karel Čapek, 25.září 1938

 

(*) Původní slova tohoto znaku zněla: Pravda Páně vítězí!

 

 

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one