»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                .

Hérakleitos z Efesu/ „Kybernetické zákony“: manifestace zákonů stvoření„Jedno je moudré: poznat důmysl (záměr), který řídí všechno skrze vše.“
„ἓν τὸ σοφόν· ἐπίστασθαι γνώμην ὁτέη ἐκυβέρνησε (ekybernéte) πάντα διὰ πάντων“

Hérakleitos z Efesu (cca 540 př.n.l. – 480 př.n.l.)

viz:  Kybernetika - prubířský kámen materialismu i teologie
 

Zákony stvoření a jejich odzrcadlení v „přikázáních Božích“ v podobě přátelských rad   

Schopnost našeho vnímání světa můžeme zohledněním ‚kybernetiky‘ rozšířit způsobem, jenž jde až za pozemský obzor, a jenž usnadní, abychom velké otázky existence lidstva mohli zprostit onoho tísnivého sevření vyvolaného pochybnostmi a slepou vírou, do něhož jsme byli přivedeni filosofií a náboženstvím. Neboť:

Nadešel teď čas, kdy lidé musí přijít k vědění o těchto věcech, aby s plným přesvědčením dospěli k poznání Božího působení projevujícího se v jeho díle!"  
Poselství Grálu, přednáška: Kult" // Odpovědnost" /Osud"
 
PS:  Desatero přikázání Božích dostane milou a přívětivou tvář, jakmile člověk dojde k přesvědčení, že v dokonalém díle (systému) stvoření je v každém nesprávném jednání již také obsažena nutnost „zpětného vyrovnávajícího účinku“ jako zákonitost, která je skryta v tomto jednání a musí se proto - ve smyslu „co člověk zasévá to sklízí“ a s přihlédnutím na „čas, jenž trvá“ - samočinně s absolutní přesností, dříve nebo později projevit na provinilci vůči řádu.
 
 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one