»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

1 000 000  první nástroje z opracovaného kamene

400 000  člověk pekingský používá oheň

100 000 a dříve:  prajazyk

70 000  první umění, medvědí kult neandrtálců

60 000  neandrtálci kladou do hrobu květiny

50 000  vznik složitějších nástrojů (oštěp, sekera, luk a šípy)

20 000  jeskynní malířství

15 000  vynález harpuny

8 000  polní hospodářství

7 000  založení Jericha

5 000  objevuje se první keramika

4 000  indoevropský základní jazyk / zpracování mědi, hrnčířský kruh

3 200  počátek opracovávání bronzu

3 000  vynález kola a písma

2 500  zdomácnění koně

1 500  vývoj samostatných jazyků z indoevropských dialektů

1 400  počátek obrábění železa, vynález kladkostroje

1 250  exodus Izraelitů z Egypta (Mojžíš, „Desatero přikázání Božích“)

cca 800  Zoroaster (Zarathustra; Írán), víra v Jediného - Ahura Mazda

600  Lao-Tse, Čína

600  Jeremiáš, Jeruzalém

560  Buddha, Indie

510  Řím se stává republikou

480  bitva u Thermopyl (válka Peršanů s Řeckem)

cca 450  Anaxagoras navrhuje racionální kosmogonii

388  Platon zakládá „Akademii“ v Aténách

cca 350  model vesmíru s „nebeskými sférami“ - Eudoxos

334  Aristoteles zakládá v Aténách „peripatetickou školu“

323  smrt Alexandra Velikého

cca 260  Eratosthenes z Kyreny počítá obvod Země

cca 250  teorie epicyklu – Appolonius z Pergu

cca 200  Heliocentrický systém – Aristarch

cca 150  Hipparch z Niké objevuje precesní pohyb zemské osy

44  Gajus Julius Caesar je zavražděn

7(4)  narození Ježíše

 

23.07.2017 20:26:33
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one