»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Světonázory ve světle přírodních zákonů a řád stvoření

„Nic není příliš krásné, než aby to mohlo být pravdivé, pokud je to v souladu s přírodními zákony.“  Michael Faraday
Fotografie atomu / Světonázory ve světle přírodních zákonů a řád stvořeníVíra člověka, projevující se v jeho náboženském světonázoru, stála převážně odděleně od vědeckých poznatků. Ačkoliv každý religiózní systém spočívá na tradicích a sděleních o událostech ve stvoření a snaží se tyto události v dílčích aspektech obrazně popsat, zůstávají působící vyšší zákonitosti projevující se ve stvoření většinou ve věroukách  nepovšimnuty, nedbá se jich, ignorují se. Mohou se tak vytvářet jen pevně stanovená dogmata, která se odklání od přirozené živosti a pohyblivosti stvoření a zároveň vyžadují slepou víru.
     Věda se naproti tomu opírá o prokazatelné děje ve stvoření a popisuje zákonitosti, které lze Světonázory / Werner Heisenbergodvodit na základě pozorování. Avšak zjištění moderní fyziky - např. relace neurčitosti jednoho ze zakladatelů kvantové fyziky Wernera Heisenberga, v jehož oblíbené interpretaci zní: „To, co pozorujeme, není příroda sama, nýbrž příroda vystavená našemu způsobu kladení otázek" - ukazují na hranici možnosti poznání nejen pro fyziku, která na tuto hranici narazila jako první.
     Jak dalece se náboženský světový názor a věda navzájem odcizily, ukazuje např. rozmanitost a odlišnost domněnek o tom, jak život na zemi vznikl, jakým způsobem se vyvíjel až k dnešním formám a jak to bylo se vznikem člověka na zemi. Vzpomeňme jen na tzv. kreacionistické disputace, které na mnoze vedly k nesmiřitelným konfrontacím.
Světonázory ve světle přírodních zákonůVíra a náboženský světonázor nemohou zůstat odděleny od vědy, která ovšem nesmí podléhat naivně materialistickým důkazním vývodům, protože úsilí, aby stvoření a v něm zakotvené tvůrčí myšlenky byly srozumitelně přiblíženy a znázorněny, je společné oběma myšlenkovým postupům.
     Vše co existuje ve stvoření podléhá přísnému řádu, podle kterého musí veškerý vývoj a dění probíhat v absolutní důslednosti, a který, vycházeje od Stvořitele, zůstává vždy stejný na všech úrovních, ve velkém i v malém, ve viditelném i v pozemsky neviditelném.
Poselství Grálu a řád stvoření
     Poznání a respektování tohoto řádu je hlavním, ‚sebezáchovným' úkolem člověka. Pomocí k tomuto poznání je dílo, které vzniklo ve dvacátých letech dvacátého století a nese titul: „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" od Abd-ru-shina.
     Autor tohoto díla, Oskar Ernst Bernhardt (1875 - 1941), v povědomí známý jako Abd-ru-shin, nesl v sobě vysoké vědění a touhu lidem přehledně objasnit stvoření a v něm působící zákony, na jejichž základě lze dojít k poznání Stvořitele. Je to dílo obracející se k jednotlivci, který chová v sobě tušení o existenci této velké skutečnosti, k jednotlivci, který se nespokojí s povrchními odpověďmi na otázky týkající se smyslu života, pravdy, lásky a spravedlnosti, aby následně - „tlukouce a s prosbou opravdově hledaje" - mohl poznat též skutečnou podstatu Grálu.
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one