»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

„Co je vlastně - žena?"

V této době hledá žena samu sebe více než kdy jindy. Z mnoha stran je patrné úsilí po jejím novém začlenění, přičemž touha po modernosti by chtěla přeměnit i pohlaví. Avšak protože je to prováděno právě těmi, kteří neznají ani základní podmínky, má tu být učiněn pokus, zprostředkovat ženě na základě Poselství Grálu možnost porozumění sobě samé. Otázkou je, zda jsem k tomu jako muž vůbec způsobilý. Uvažte ale, že žádný člověk nemůže sám sebe vidět celého. Každý k tomu potřebuje zrcadlo. Tak je muž v řádu stvoření postaven přímo proti ženě. Tím, že její obraz přijímá s odstupem, je pro něho poznávání celku snazším, protože jak správné tak i nesprávné se ho týká. Jednáním ženy může být tísněn nebo povzbuzován.

Žena se ale v matoucím přívalu o ni pečujících poradců může uhájit jen tehdy, když ví o svém původu a účelu svého bytí. Musí se oprostit od nesprávných pojmů a nalézt spojení s počátkem. K tomu je zapotřebí dalších souvislostí - neboť při rozpravách týkajících se žen zůstává to nejdůležitější většinou nevyřčeno. I když by Vám mnohé z toho, co zde uslyšíte, znělo nově a podivně, neodkládejte tuto úvahu stranou. Můžete si přece ověřit, zda případná podivnost hovoří něco proti správnosti. Není snad to, jak lidé nakládají s nejdůležitějšími otázkami existence, spíše strašlivé svědectví lhostejnosti? Často je bezmyšlenkovitě, mnohými dokonce jako rozmar Stvořitele, přijímána i různost pohlaví, která se má skrze nás dočkat nějakého zlepšení.

13.04.2016 13:00:51
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one