»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Dědičný hřích – co to je?

Je mnoho lidí z křesťanského světa, kteří znají pojem „dědičný hřích", nebo alespoň o něm slyšeli v náboženské výuce. Avšak jsou-li dotázáni, co si pod tím představují, jsou odpovědi váhavé a neurčité. Jedni nevědí co si s tím vůbec počít, jiní to dávají do souvislosti s pohlavním životem, a jen málokteří si vzpomenou na biblické vyprávění o pokušení skrze hada. Ale i z těchto lidí sotva někdo dokáže vysvětlit smysl tohoto podobenství. Pojídání zakázaných plodů a následující vyhnání z ráje postrádá i pro ně jakýkoliv představitelný a pochopitelný obsah, na základě kterého by „dědičný hřích" mohli odvodit. Jsou tak nuceni ho vnímat spíše jako nepochopitelnou nespravedlnost, zvláště pak, když vycházejí - následujíce přitom názor církevního učení - jen z jednoho pozemského života a věří, že musí popírat možnost opětovného narození. Jak tedy přijdou k tomu, že se již s hříchem narodí, a to s hříchem, proviněním, nanejvýš neurčitého druhu, na jehož spáchání se nepodíleli?

Abd-ru-shin v Poselství Grálu konečně tento závoj neporozumění odstranil. Podle jeho vysvětlení dědičný hřích skutečně existuje. Biblická zpráva pouze obrazně popisuje nanejvýš zarmucující skutečnost, totiž lidmi samotnými zaviněný chybný organický vývoj. Spočívá v nadměrně velkém pěstování rozumu, což mělo za následek nepřirozené a dědičné zvětšení předního mozku.

Duchovně líní a zlovolní lidé, kteří význam jimi tak vysoce ceněného rozumu nechtějí za nic umenšit, se tomuto vysvětlení vysmívají s domněnkou, že je ho nutno kritizovat. Abd-ru-shin prý „zakazuje myšlení", tak vyvozují, aby mohli vymoci přijetí svých tvrzení slepě věřícími - podle nich tedy zrovna ten, který již v úvodu svého Poselství vyzval lidi k nekompromisnímu, tedy přísnému uvažování a zkoumání!

Od sepsání Poselství Grálu uběhlo více než padesát let. Vedle všech ostatních věd získaly právě v posledních desetiletích neurologie a neurofyziologie, obzvláště výzkum mozku, velké množství poznatků. Na celé linii potvrdily - i přes na nich nutně lpících nedostatečnostech a chybějící konečné platnosti - Abd-ru-shinem daná vysvětlení.

V dalších úvahách má být učiněn pokus, na základě shrnujících výpovědí několika proslulých vědců a filosofů a také autorů populárně naučných knih, tuto shodu prokázat. Mějte porozumění pro to, že já sám, co se týká vlastních slov, přitom značně ustoupím do pozadí a spokojím se toliko s citacemi. Hovoří, domnívám se, samy za sebe.

04.05.2014 22:25:23
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one