»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

EPIMENIDES
Pojďte bratři! Na pláň pospěšte.
Již se lid tísní, v proudech proudí sem
od severu, jihu, západu a východu.
Rád chtěl by být poučen,
však ať nestojí to námahu.
Prosím vás, buďte připraveni,
tento text čísti mu s rázností.
                  ***
LIDÉ
Vy vrtošivci, dnes máte k nám
promlouvat s jasností,
nikoliv zatemňovat.
Řekněte! Existuje svět od věčnosti?

ANAXAGORAS
Myslím si to: neboť v čase jakémkoli
kdyby světa nebylo,
škodou pro nás by to bylo.

LIDÉ
Zdali mu však přesto zánik hrozí?

ANAXIMENES
Zřejmě ano! Přesto mi to není líto:
Neboť jen Bůh zůstává na věky,
světy nebudou nikdy chyběti.

LIDÉ
Co je ale nekonečnost?

PARMENIDES
Jak můžeš se tak soužit!
Do svého nitra se ponoř!
V duchu a mysli postrádáš-li nekonečnost,
pak pomoci tobě není.

LIDÉ
Čím myslíme a jak myslíme?

DIOGENES
Tak přestaňte přece štěkat v této mele!
Ten, kdo přemýšlí, činí tak od hlavy k patě cele,
a jako bleskem v mžiku přijde mu,
ono Co, ono Jak, to, co jest Nejlepším.

LIDÉ
Skutečně ve mě duše sídlí?

MIMNERMUS
Na to ptej se svého hosta.
Neboť, vidíš, přiznat bych se ti měl:
Bytost onu způsobnou, která nadšeně
sebe samu a jiné ráda obšťastňuje,
tu duší nazývat bych chtěl.

LIDÉ
Za nocí spí také ?

PERIANDER
Nemůže se od tebe oddělit.
Na tobě, tělo, záleží však!
Pokud sobě pozemsky prospíváš,
i ona s potěšením spočine pak.

LIDÉ
Co je tak zvaný duch?

KLEOBULUS
Co se tak duchem obvykle nazývá,
odpovídá, ale neptá se.

LIDÉ
Objasni mi, co znamená šťastný?

KREATES
Nahé dítě, co neklesá na mysli;
se svým haléřem skáče dále
a zná opravdu dobře s houskami stánek,
míním tím pekaře krámek.

LIDÉ
Pověz! Kdo prokáže nesmrtelnost? 

ARISTIPP
Správnou nitku života
spřádá ten, jenž žije a žít nechává,
stáčí a pevně souká,
milý Bůh bude vinout.

LIDÉ
Je lepší pošetilost nebo chytrost?

DEMOKRIT
To též se dovtípit lze.
Blázen považuje se za chytrého dost,
moudrý mu to tedy dopřeje.

LIDÉ
Vládne náhoda pouze a šalba zraku?

EPIKUR
Nedám se vykolejit.
Ve štěstí zkroť náhodu,
obvesel pohled na očním klamu;
užitek a legraci z obojího máš.

LIDÉ
Je naše svobodná vůle klam?

ZENO
Záleží na co si troufneš.
Svou vůli pevně drž,
a vezmeš-li také nakonec za své,
tak není co dodat už.

LIDÉ
Přišel jsem již zlý na svět?

PELAGIUS
Je zapotřebí tě zajisté snést.
Přišel jsi z matčina lůna,
ba věru, neúnosný úděl:
jaká nejapnost takto se ptát.

LIDÉ
Snaha k polepšení je nám vlastní?

PLATÓN
Kdyby polepšení nebylo pro svět radostí,
neptal by ses.
Nejprve se pokus vyjít se sebou
a nemůžeš-li porozumět sám sobě,
tak nesužuj ostatní.

LIDÉ
Přesto panuje prospěchářství a peníze!

EPIKTET
Nech jim přece takovou kořist!
Nahrabané haléře tohoto světa
nemusíš závidět.

LIDÉ
Pak řekni, co nám se právem zamlouvá,
dříve než se navždy rozloučíme!

MUDRCI
Na tom světě pomíjejícím
je mým prvním zákonem
vyhýbat se tázajícím.

J.W. Goethe

 

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one