»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Dodatek (O drogové závislosti, omamných látkách a tajemství krve):


V mém pojednání „Krok přes práh" jsem musel, za účelem omezení se na podstatu věci, nechat stranou několik dalších vědeckých poznatků, které význam krve pro vzájemný vztah ducha a jeho možnosti působit skrze tělo podtrhují. Výklady pana Frey, Lima, mi dávají příležitost k dodatečnému doplnění.

Vídeňské noviny „Kurier" 18.dubna1966 oznamovaly, že známý specialista pro mozkově postižené děti, docent dr. Andreas Rett, zjistil souvislost  mezi onemocněními mozku a změnami látkové výměny, přičemž krev těchto pacientů vykazovala přibližně čtyřnásobný obsah amoniaku.

Podobné jsou zkušenosti prof. dr. Hanse Aspergera z vídeňské univerzitní dětské kliniky, o kterých přinesl zprávu  „Stern" 27.března1966: Nahromaděním toxických produktů látkové výměny, které krví způsobují otravu dětského mozku, dochází k nevyléčitelné slabomyslnosti. Včasným vyšetřením krve a příslušnou dietou lze poruchy látkové výměny odstranit a tím i zamezit poškození mozku.

To se shoduje i se zprávou uvedenou v periodiku „Kristall" č.1/66, která uvádí stejné zkušenosti z nemocnic Severního Porýní - Vestfálska. Americký dětský neurolog dr. John Churchill, jak referoval „Kurier" 10.února 1966 z Detroitu, šel dokonce ještě o něco dále a zdůraznil důležitost výživy matky během určité periody těhotenství na vývoj mozku embrya. Význam takového zjištění dalece přesahuje čistě hrubohmotné utváření tohoto orgánu. Týká se celkového duchovního druhu člověka a úzce souvisí se slovy Poselství Grálu „Ve světle - Pravdy" od Abd-ru-shina, podle kterého

„dokonce druh vyzařování krve nastávající matky může být rozhodujícím pro druh u ní se vtělujícího ducha. Tento duch musí dbát zákona přitažlivosti stejnorodého, neboť každý z různých druhů vyzařování připravuje přiblížení a vstup jenom jednomu onomu vyzařování zcela odpovídajícího druhu duše. To je tak samozřejmé jako to, že stejné duševní druhy vyvolávají také stejné složení krve." (PG „Tajemství krve")

Vrátím se zde ještě jednou k již zmíněné zprávě z „Obrazu vědy" č.1/65. Uvádí se v ní: „Dříve než se schizofrenie stane duševní nemocí, projevuje se nemocí látkové výměny. Vlohy jsou dědičné; ale ve většině případů nemůže odpovědný gen své neblahé působení rozvinout".

Z nedostatku vědomostí o duchovních souvislostech nedospěla věda u pojmu „dědičnost" až  k příčině a spokojila se dosud s tím, že za nositele dědičných vloh považuje geny. Avšak zdánlivé „zdědění" takového složení krve, které podporuje a usnadňuje vznik duševní nemoci, není ve skutečnosti nic jiného než přirozený důsledek zákona přitažlivosti stejnorodého. Tuto vlastnost si přináší inkarnovaný duch jako úhrn svého dosavadního bytí z četných životů. Ke vtělení může dospět jenom tam - a jen k takovým na zemi dochází - kde jsou dány podmínky mu náležející a tělo nastávající matky již obsahuje takové složení krve, které teprve duchu umožní jak připojení se k tělu, tak i  neomezené působení jeho druhu. Změna ve vyzařování krve nastávající matky docílená jinou skladbou stravy tak může zabránit inkarnaci slabého, neduživého a k nemoci náchylného ducha, protože takový již nenalézá stejnorodost.. Na druhé straně ale záleží také na inkarnovaném duchu samotném, zda se v dalším postupu díky své svobodné vůli změní tak, že bude mít zapotřebí také jiné vlastnosti krve. Duch se pak ve svém novém pozemském životě od svých dřívějších postojů oprostil, zesílil a tím i ozdravěl. Odpovídající výživou může být z vnějšku přitom podporován. To vysvětluje skutečnost, že - jak se tvrdí v posledně jmenované zprávě - „odpovědný gen ve většině případů nemůže své neblahé působení rozvinout".

Citované zprávy ukazují, že poznání ohledně významu a důležitosti krve pro duchovní vlastnosti člověka se stále dál rozvíjí. Tento vývoj povede nutně k tomu, že se tak často popíraný, protože neviditelný duch, konečně uzná jako skutečný člověk a pán všech jeho tělesných funkcí.

 

01.08.2014 15:48:40
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one