»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Otázka:
 

Platí Poselství Grálu i pro Židy?


Odpověď:

Poselství Grálu platí tak jako kdysi poselství Kristovo všem lidským duchům, kteří se mu otevřou. V tomto smyslu není žádných závor. Kdo se správně otevřel, je stejně hodnotný se všemi ostatními. Rozdíl přináší jenom současná síla tohoto otevření se.

Kristovo poselství bylo i tehdy jenom v prvé řadě určeno Židům, nikoliv snad výhradně, poněvadž Židé podle tehdejšího duchovního vývoje měli v sobě nejvyšší možnost pochopení. Ve zpětném působení nemohl se tedy Syn Boží vtělit jinde. (Přednáška: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“) Přesto platilo toto poselství celému lidstvu. Židé měli Boží poselství nést dále k jiným dozrávajícím národům.

To nemělo vůbec znamenat výchovu k bezpodmínečnému židovství. Ne snad, že by se ten, kdo se otvíral Pravdě, tehdy musel stát Židem, aby mohl vejít do říše ducha, do království Božího, neboť jenom ten, kdo slouží Pravdě, může vejít do říše Světla! Náboženství samo o sobě nehraje při tom žádnou roli! Právě tak je tomu opět i dnes, u všech, kteří se nyní chtějí otevřít Pravdě.

Následkem mnohého znetvoření Božího poselství lidským mudrováním stalo se nutným nové Boží poselství prostřednictvím Syna Člověka. Poselství se tentokrát obrací na základě neochvějného zpětného působení na všechny lidi, lhostejno jaké národnosti a náboženství, na lidi, v nichž je touha po ušlechtilém a čistém. Neboť Boží poselství je opět určeno celému lidstvu na tomto i na onom světě a má být neseno dále, jako kdysi u Židů poselství Syna Božího.

Přesto se může právě tím nyní i Židům dostat spásy a vysvobození z jařma, které tehdejším selháním na sebe uvrhli. Jestliže to však i tentokráte opět promeškají, pak je konec navždy. Nikdy již nebudou mít k tomu příležitost.
Brzy však nastanou i mezi Židy veliké věci tak jako v celém lidstvu.

Pro poselství z Pravdy neznamená nic křesťanství ani židovství samo o sobě a rovněž ani před Bohem nic neznamená.

Pravé Poselství Boží zná jenom lidské duchy, kteří jsou více nebo méně vyvinutí, tedy více nebo méně schopní přijímat. A jedině to je směrodatné ve zpětném působení, které ve stvoření všechno řídí. A toto zpětné působení je částí samotné veliké vůle Boží, takže ve skutečnosti tato vůle Boží skrze bezpodmínečné zpětné působení všechno ve stvoření řídí a přináší podle zásluhy původcům odměnu nebo trest!

 
 Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg -Tirol, 1980
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one