»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Použití nabízeného  (Záhadné působení homeopatie)


     Přednáška Poselství Grálu „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas" před námi rozvíjí podivuhodný obraz stvoření. Jako následek Božích vyzařování, která teprve umožnila vznik veškerého bytí, a která se - vzájemně protkaná a až do nejmenších ve všech odstupnění mnohobarevně obměněná - zářením a zněním dále šíří. A na nás směřuje výzva:

     Vy, kdo hledáte, chopte se této sítě záření!

     Homeopatie to svým způsobem učinila. Onu stále ještě spornou otázku, v čem tedy spočívá její působení, lze na základě Poselství Grálu lehce zodpovědět: Její účinnost vyplývá ze zákonů stvoření, jejichž záření homeopatie ke svým účelům využívá. Co těmto zákonům odpovídá, může vždy jen prospívat a být ku pomoci.¨

     Proto Poselství Grálu poukazuje na to, že v této síti záření tkví klíč k umění života, jakož i žebřík či stupně k duchovnímu vzestupu. Tím je vytyčen most mezi pravým léčebným uměním a smyslem bytí lidského ducha, přičemž obojí čerpá ze stejného zdroje. Řešením záhady homeopatie jsme zároveň získali i nadmíru důležitou zkušenost pro naši lidskou existenci. V menším obraze jsme mohli poznat nutnost narušování a odstraňování hmotných schrán za tím účelem, aby v nich obsažené duchovní mohlo díky svému uvolnění působit intenzivněji. Násilně a to se všemi bolestivými následky, které jsou v Poselství Grálu vylíčeny, je to u lidského ducha ovšem nutné jen tam, kde  on sám na těchto schránách lpí a nechce se od nich odloučit. Místo usilování ke Světlu si tím zvolil cestu dolů a dobrovolně se připoutal na pomíjející. Cílem vývoje lidského ducha ovšem není sebou samým zaviněná ztráta sebe-vědomí, nýbrž jeho plné rozvinutí k vědomému spolupůsobení ve stvoření.

     Abychom mohli kráčet správnou cestou, musíme jen ono dění, které jsme mohli pozorovat v homeopatii, přenést do duchovního. To znamená chopit se sítě záření tak, jak to činí homeopatie. Tímto způsobem - a jenom tak - může člověk svým chtěním, z nitra navenek, postupně uvolňovat schrány, které obklopují jeho ducha, může je učinit světlejšími, propustnějšími, neboť:

     „Podle toho, jak člověk, tedy duch, rozvíjí a řídí barvy svých vlastních vyzařování, tak ladí podobně jako u rádia své vlny na stejné barvy a přijímá je pak z vesmíru. Toto přijímání může být právě tak dobře označeno i jako přitahování nebo působení přitažlivé síly stejnorodosti." (Přednáška: „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas")

     Toto působení stejnorodosti jsme mohli poznat právě na příkladu homeopatie, která nápravu a uzdravení zprostředkovává již uvolněnou silou hmotné substance. A také jako v homeopatii, nastávají i zde tyto účinky nejdříve na vyšší úrovni u jemnějších schrán, neboť těžké, hutné, hrubohmotné tělo nemůžeme jednoduše přebudovat. Přesto ale pociťujeme obšťastňující změnu až dole v naši pozemské lidské celistvosti. Obrácení se k vyššímu, k věčným hodnotám, radost ze zázraků stvoření, vůle k dobrému a účelné pomáhající jednání, to vše nám umožní stát se znatelně lehčím, svobodnějším, vzletnějším, pozvedá nás ven z pozemské tíže. Je to umožněno každému, každý to bude prožívat

     „ … a potom pojednou spatří před sebou všechny nervové provazce ve stvoření, které se má naučit oceňovat a používat". (Přednáška: „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas")

Richard Steinpach

Nahoru 
 
 
06.09.2015 14:56:18
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one