»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Vyrovnání záření  (Záhadné působení homeopatie)


     Hahnemann na nemoc nahlížel, jak již bylo zmíněno, jako na rozladění životního principu. Již slovo „rozladění" poukazuje na spojení se světem zvuků, na určité deformované, neharmonické zachvívání. Znovu se mu tím podařilo vystihnout to pravé, neboť vše ve stvoření je zachvíváním, všechny jevy a všechna působení jsou, jak je dnes známo v podstatě jen přeměnami záchvěvů, které jdou ruku v ruce s vyzařováním. V Poselství Grálu čteme:

     Tak má své vyzařování každý kámen, každá rostlina, každé zvíře, a lze je pozorovat. Je velmi různé podle stavu těla, tedy obalu nebo formy. Proto je možné spatřovat i poruchy ve věnci záření a podle toho usuzovat na onemocnění jednotlivých míst v obalu neboli těle". (Přednáška: „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas")

     Poznat právě tyto nemocí postižené body na základě změněného vyzařování, je jedním z úkolů homeopatie. Neboť každý člověk se podobá svým způsobem tónu ve vícehlasém orchestru stvoření, tónu, který má znít čistě. Již  přibližně před sedmdesáti lety zaznělo ale v Poselství Grálu politování nad tím, jak velmi žalostný je tento stav.

     „Právě volbou stravy, druhem tělesné činnosti, stejně jako vůbec celým způsobem života v mnohých věcech byla tato záření jednostranně posunuta. To je nutné vyrovnat, má-li být možný vzestup. V tomto směru je dnes všechno churavé". (Přednáška: „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas")

     .... a jak se vše od té doby ještě zhoršilo!

     Homeopatie usiluje o to, aby prostřednictvím svých léčivých prostředků dosáhla nutného vyrovnání, tedy přeladění. Mnozí homeopaté používají za tím účelem také novou doplňkovou metodu, „Mo-Ra-Terapii", nazvanou podle lékaře dr. Morella a inženýra Rasche, který vyvinul příslušný přístroj. Pro úplnost bude o ní rovněž krátce pojednáno.

    Také tato terapie vychází z jedinečnosti každého pacienta. Určí jeho celková osobní vyzařování a rozdělí je na fyziologická, tedy dané osobnosti odpovídající a správná, proto příznivá a na patologická, tedy nemoc aktivující, škodlivá záření. Jak tento děj probíhá není zde nutno blíže specifikovat, neboť rozhodující je pouze další postup. Oba druhy záření jsou totiž vyráběny speciálními přístroji technickou cestou a přiváděny zpět na pacienta, přičemž jsou ale záření ve formě oscilací, která nemoc aktivují posunuta o 180 stupňů, takže příslušná maxima a minima stojí proti sobě.

     K čemu tím dochází je nasnadě: Správná a příznivá vlastní vyzařování jsou tak zesilována, škodlivá se otočením fáze (fyzikální jev známý jako interference) ruší, jsou tak tedy nulována. Tímto způsobem tedy Mo-Ra-Terapie odpovídá přesně tomu pokynu, který v Poselství Grálu  byl dán pro vyrovnávání záření.

     „Právě tak ve směsi vyzařování lidského těla musí být nezbytně harmonie, aby se duchu při jeho vývoji a k jeho vzestupu poskytly plnocenné prostředky k jeho ochraně, jak jsou mu v normálním vývoji stvoření určeny …"

     Člověk může tím, jaké pokrmy volí k výživě svého těla, mnoho nesprávného vyrovnat, může mnohému v těle pomáhat, mnohé posilovat nebo opět oslabovat. Může to, co převládá, odsunovat stranou, když to působí nepříznivě nebo je na překážku, takže bude převažovat to záření, které je pro něho příznivé a tím i normální; neboť normálním stavem je jenom ten, který je příznivý." (Přednáška: „Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas")

     Zde zmíněná výživa je jen jedním z možných prostředků k přeladění záření, tedy k dosažení onoho cíle, kterého se Mo-Ra-Terapie snaží uskutečnit přímou cestou pomocí zpětného přivedení  elektromagnetických vln.

06.09.2015 14:54:42
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one