»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Zrcadlení v malém  (Záhadné působení homeopatie)


     Neboť co se vlastně odehrává při „potencování" (umocňování) jakožto nepostradatelného kroku při zhotovování homeopatických léků? Vzpomeňme si: Základní substance není jen vícekrát zřeďována, je také roztírána a protřepávána. Přitom toto ředění, i přes jeho mimořádnost a zvláštnost, má jen menší význam. Toho si byl přece vědom i Hahnemann, protože napsal:

     „Pouhým ředěním např. roztoku jednoho zrnka kuchyňské soli získáme toliko čirou vodu. Zrnko kuchyňské soli se ztrácí ve vodním roztoku a nikdy se nestane léčivem z kuchyňské soli". („Organon", § 254)

     Rozhodujícími jsou tedy především úkony protřepávání a roztírání. Co se přitom děje je popsáno v článku „Homeopatie, základy a postup výroby" (sešit 30 spisové řady Bavorské zemské lékárnické komory): Dochází ke zvětšení a odkrytí vnitřních povrchových ploch, přičemž průběžným rozmělňováním, roztíráním a vtíráním laktózy je léčivá substance stále více oddělována a nabývá stále koncentrovanějšího stavu. Jinými slovy: Substance je v sobě vnitřně uvolňována, kypřena, oprošťována od hmotného stísnění a přiváděna zpět k vlastní podstatě. Již pojmy „rozmělnění", „rozetření" a „protřepání" poukazují na násilné změny hmotné skladby.

     V Poselství Grálu nalézáme vylíčení zcela podobného děje. Týká se ovšem lidského ducha, kterému toto líčení chce objasnit cestu nutného vzestupu a též nebezpečí, které mu přitom hrozí. Nedokáže-li se duchovním úsilím vzhůru včas uvolnit od vášní, náruživostí a hmotných vazeb, může se stát, že pokud se do hmoty vlastním chtěním takovým způsobem zaplete a uvízne v ní, bude vtažen do té přeměny a obnovy, které je v předurčeném čase podrobeno vše hmotné. Poselství Grálu to charakterizuje jako „rozložení", „rozklad". Při tomto ději jsou schrány, které lidského ducha zahalují, postupně uvolňovány a v násilném bolestivém procesu od něho odděleny. Přitom lidský duch ztrácí vědomí, svou osobnost, jež se ukázala jako nepotřebná, nepoužitelná v napomáhajícím, stvoření prospěšném působení. Hovoří-li homeopatie o „ředění", „protřepávání" a „roztírání", používá Poselství Grálu pro jím líčené dění slova „rozemletí", „roztříštění", „rozprášení", „roztrhání" (přednášky: „Svět", „Oddanost", „Já jsem vzkříšení a život, nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!") a nakonec k tomu poznamenává:

     „Jakmile se hmotnost zcela rozloží a navrátí zpět k původnímu stavu prahmoty, uvolňuje se pak to, co se stalo opět nevědomě duchovním …" (přednáška: „Já jsem vzkříšení a život, nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!").

     Je ovšem otázkou, zda to, co nám bylo řečeno v určité souvislosti, smíme přenášet do jiných poměrů a vztahů. Smíme! Neboť v pozadí všeho stojí působení jedné zákonitosti. Je třeba mít na zřeteli, že tato zákonitost jako taková je patrná i v jejím změněném projevu způsobeném jiným druhem stvoření. Podívejme se za tímto účelem opět do Hahnemannova „Organonu léčebného umění", kde  - v poznámce pod čarou k § 270 - čteme:

     „Velmi pravděpodobně však dojde k tomu, že hmota se prostřednictvím takové dynamizace (rozvoj její opravdové vnitřní léčivé podstaty) uvolní v její individuální duchovní podstatě a proto může být v tomto stavu považována vlastně jen za formu sestávající se z této nevyvinuté duchovní podstaty".

     Jaká shoda, nejen ve vztahu k tomuto ději - zničení hmotných obalů - ale také ve vztahu k výsledku - uvolnění nevědomého duchovního! Poselství Grálu tím ale potvrzuje nejen zásadní správnost Hahnemannových představ. Příprava homeopatických léčiv se pro nás zároveň stává odzrcadlením v malém: Neboť to co se během „potencování" odehrává s nepatrnými „duchovními prášky", nám názorně ukazuje, co se může při velkých proměnách materie přihodit i lidskému duchu. Můžeme tak zase jednou hlouběji prožít, že i pro největší děje, které nejsme jinak schopni přehlédnout, jsou nám poskytnuta podobenství v malém, neboť:

     „Bezpodmínečná a neotřesitelná jednotnost prazákonů, tedy Pravůle, přináší s sebou to, že se i v nejmenším ději na hrubohmotné zemi odehrává všechno tak, jak je tomu při každém dění, tedy i v nejmocnějších událostech celého stvoření, jakož i při tvoření samém" (přednáška: „Svět").

06.09.2015 14:50:28
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one