»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Vysvětlení nevysvětlitelného  (Záhadné působení homeopatie)


   Ale účinky to má! Je to tedy úspěšný výsledek, co rozhodlo a rozhoduje a odůvodňuje narůstající význam homeopatie. Nemoc, jak se Hahnemann domníval, je „rozladěním životní síly". Protože tato síla není hmotná, musí se k znovunastolení harmonie, tedy k uzdravení dospět též ne-hmotnou cestou. Ve svém „Organonu" píše (§ 269):

     „Zředěné roztoky, které v sobě prakticky neobsahují žádnou substanci, vyvíjejí zprvu ještě nepatrné, jakoby v nich ukryté dřímající síly, které ovlivňují zejména životní princip".

     To je sice správné, ale přesto pouze přibližné, velmi neurčité a nejisté vysvětlení. Musíme se skutečně s takovým vysvětlením spokojit?

     „Máme zkoumat, pátrat. Touha po zkoumání není v nás nadarmo"

      je nám řečeno v Poselství Grálu (přednáška: „Probuďte se"). Jsme tedy vyzýváni k tomu, abychom se nespokojovali s něčím nevysvětlitelným nebo dosud nepochopeným. Když k tomu ještě nakonec v Poselství Grálu čteme:

     „Jenom když vy sami se budete pohybovat, otevře se před vámi Poselství a zaplaví vás bohatým požehnáním. Staňte se proto duchovně pohyblivými! Svým Slovem dávám vám k tomu podnět!" (přednáška: „Koloběh záření")

      tak to neznamená přece nic více a nic méně, než že se nyní máme snažit onu pomyslnou bránu k dosud skrytému otevřít. Pokusme se tedy přiblížit k možné příčině tohoto zvláštního, našemu myšlení odporujícího působení.

     Abd-ru-shin totiž v rámci jednoho z dotazů poskytl lidstvu jedinečné objasnění podstaty a vzniku materie. Odhalil původ ve hmotě tkvící energie (Odpovědi na otázky, „Co je energie? A co je tíže?"). Přivedl nás tím na stopu oněch tajuplných sil, jichž homeopatie využívá. Můžeme tak tedy zde pojednávané postupy sledovat nejen z našeho lidského pohledu zezdola nahoru, nýbrž také shora dolů.

     Neboť i hmota obsahuje - jak vysvětluje Abd-ru-shin - ducha. Jeho účinky a působení označujeme jako energii. Jedná se při tom ovšem o nejnižší formu uvnitř velkého duchovního druhu stvoření, jen o duchovní prášek, který na rozdíl od duchovního jádra člověka již není schopný vývoje a vědomí. Je podivuhodné, jak blízko se tomu přiblížila Hahnemannova vlastní představa, když již v § 9 „Organonu" rozlišuje na jedné straně mezi „duchovním" jádrem materie a na druhé straně „rozumným" duchem člověka.

     Tyto „duchovní prášky", které jsou východiskem veškeré hmoty, pocházejí - jak dále Abd-ru-shin rozvedl - z vyšších úrovní stvoření. Odtud jako určitý spad či sraženina klesají a přitahují přitažlivou silou (která je vlastní všemu duchovnímu) částice stávajícího okolí, tím tyto částice zhušťují a zároveň se jimi zahalují. Tímto způsobem se stávají stále těžšími, čímž klesají dále, a na každé úrovni se opakuje v podstatě stejný postup. Tak se na své cestě dolů postupně obklopují stále hutnějšími obaly či vrstvami bytostného, vrstvami jemné, střední a hrubé hmotnosti, až jsou tyto vrstvy, jako poslední v řadě, konečně uchopitelné našimi smysly jako hmotné substance našeho pozemského světa.

     „No dobře", může si tak mnohý čtenář říci, „to je přece věc sama pro sebe. Jak ji lze ale využít v našich úvahách? Znám Poselství Grálu, dokonce jsem ho četl již několikrát, ale o homeopatii jsem v něm nic nenašel - a o to zde přece jde!" Na první pohled mají tito čtenáři pravdu. Ale je skutečně nutné, aby nám vždy bylo všechno výslovně zdůrazňováno a objasňováno? Nestačí, že nám byly ukázány univerzálně platné zákony stvoření a za další, že bylo řečeno:

     „Nemám v úmyslu předkládat vám všechno až do nejjemnějších podrobností rozebrané a tím pro vás usnadněné, neboť i vy sami se máte hýbat a dát tomu to, co je ve vašich silách" (přednáška: „Koloběh záření").

     Následujme proto tuto výzvu. Na základě Poselství Grálu můžeme pochopit podstatu homeopatie i bez výslovného objasnění.

06.09.2015 14:49:05
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one