»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Turínské plátno: „Podvržené“ pohřební roucho?


Četné kříže s umučeným Ježíšem před nás staví jen hrubohmotně tělesné, tedy pouze lidské utrpení. Obraz na pohřebním rouchu naproti tomu sdružuje stopy pro Pravdu snášeného utrpení s výrazem zjasnění, které věčně zvěstuje: ‚Dokonáno jest!‘"

Od roku 1694 se v Turínském dómu nalézá lněné plátno o rozměrech cca 4,30 m x 1,20 m, které se již několik století před tím těšilo velké úctě. V lehce sépiovém tónu zobrazuje trochu zastřeně působícím dojmem přední a zadní stranu obnaženého, očividně zbičovaného a ukřižovaného muže. Mnohými je považováno za rubáš, který kdysi pokrýval mrtvé tělo Ježíšovo. O takovém rubáši se také zmiňují evangelia. Josef z Arimatie do něho zavinul Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže; učedníky byl pak nalezen jako to jediné, co zůstalo v prázdném hrobu. Domněnka, že si tuto cennou památku na svého mistra ponechali, je nasnadě.


Turínské plátno (Foto: public domain, Giuseppe Enrie)Ale teprve když se v roce 1898 zhotovil fotografický snímek tohoto rubáše, vyšla najevo jeho vlastní ohromující zvláštnost: 
 
Zobrazení, které se na něm objevilo, se ukázalo být negativem, fotografický negativ naproti tomu positivem, podobný otisku. Zřetelně na něm vystoupily - nyní bílé na černém pozadí - všechny jednotlivosti.
 
V posledních desetiletích bouřlivě postupující věda umožnila následně značný počet výzkumů různého druhu, aby získala poznatky týkající se pravosti tohoto pohřebního roucha. V následujících kapitolách jsou krátce shrnuty jejich nejpodstatnější výsledky.
16.04.2017 17:52:11
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one