»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 


Lékařská zjištění  (Turínské plátno: „Podvržené" pohřební roucho)

Z lékařského hlediska mohlo být konstatováno:

  • Jizvy sahající od ramen až k lýtkům na zadní straně ukazují zřetelné stopy ze dvou stran prováděného bičování. Přesně odpovídají důtkám, které byly používány Římany v Ježíšově době. Byly tvořeny třemi řemeny s olověnými kuličkami.
  • Obličej vykazuje pod pravým okem silný otok a stopy dalšího týrání. (Evangelisté zanechali zprávu, že Ježíš byl udeřen do hlavy holí a utržil políčky.)
  • Krevní stopy na lebce ukazují na použití „ostnaté přilby". (Ježíš byl jak známo „korunován" trnovou větví. To nebylo u zajatců vůbec obvyklé. V případě Ježíše šlo o projev posměchu žoldnéřů vůči „židovskému králi".)
  • Rány po bičování na zádech vypadají jako rozedřené nesením těžkého břemene.
  • Kolena vykazují těžká poranění jako po opakovaných pádech. (Ježíš se jak známo několikrát zhroutil pod tíhou kříže.)
  • Ruce a nohy ukazují zřetelné stopy po hřebech přesně v místech z anomického hlediska nejvhodnějších.
  • Při ukřižování panoval zvyk, že smrt, pokud nenastala do západu slunce, byla urychlena přeražením holeních kostí. Kosti muže, kterého pohřební roucho zobrazuje, však (viz Jan 19/31-34) zlámány nebyly. Naproti tomu je na pravé straně rána, ze které vytekla tekutina. Tvar rány odpovídá kopí, které tehdy používali římští vojáci. Všechna poranění se tedy ve všech jednotlivostech a zvláštnostech shodují s cestou utrpení, jak o ní informují evangelisté.

Chemická zkoumání

Z podrobných chemických šetření vyplynuly další zvláštnosti:

Stopy po poraněních nepocházely ani od krve ani od barviva. Nepronikly do tkaniny, nýbrž vyskytují se jen na jejím povrchu. Nevyšla najevo také jakákoli známka toho, že by tyto stopy byly naneseny nějakým náčiním (např. štětcem)
 

Analýza hustoty křivek

Porovnáním hustoty zobrazených křivek se ukázaly rozdílné odstupy plátna od zobrazovaných tělesných partií. Z těchto údajů bylo možné následným zpracováním pomocí přístroje pro analýzu obrazu získat reliéfní zobrazení. Pokud by se u takového pokusu použilo pouze dvourozměrného zobrazení, vedlo by to naopak ke zkreslení. Obraz na plátně nemohl být proto pořízen plošně.
 

Mikrospická zkoumání

Mikroskopická zkoumání způsobu tkaní plátna a k tomu použitého materiálu ukazují na to, že plátno mohlo velmi pravděpodobně pocházet z Kristovy doby a ze středního Orientu.
Účes a tvar vousu zobrazeného muže odpovídá těm, jaké byly tehdy v židovském národě obvyklé.

07.09.2015 09:24:28
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one