»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Radiokarbonová metoda (Turínské plátno: „Podvržené" pohřební roucho)

Již dosavadní zkoušky by měly být dostatečně způsobilé, aby prakticky vyloučily domněnku, že se zde může jednat o falzifikát. Zkoušky podaly nejen mnoho důkazů o pravosti tohoto pohřebního roucha, ale zaznamenaly navíc také řadu pro vědu nevysvětlitelných zvláštností. Většina z odborníků, kteří se tím zabývali, se nebála otevřeně vyjádřit své přesvědčení o jeho pravosti.

Přesto existovaly kruhy, které považovaly za žádoucí, aby se stáří tkaniny určilo také radiokarbonovou metodou. Vzhledem k tehdejšímu stavu vědy by bylo však zapotřebí odnětí poměrně velkého zkušebního vzorku, čímž by bylo roucho nenahraditelně poškozeno. Tehdejší turínský arcibiskup kardinál Pellegrino k tomu proto souhlas nedal. Jeho nástupce, kardinál Ballestrero, souhlasil na jaře 1987 se zahájením dalšího výzkumu teprve tehdy, až byla tato metoda značně vylepšena a dostačoval již i malý zkušební vzorek. Tento kardinál, který ještě v roce 1978 uspořádal několikatýdenní slavnostní výstavu pohřebního roucha, tím pravděpodobně očekával další svědectví potvrzující jeho pravost.

Radiokarbonová metoda, kterou vyvinul a poprvé použil William Libby, je založena na skutečnosti, že pronikáním kosmického záření do atmosféry je mimo jiné produkován také radioaktivní isotop uhlíku (C14). Poločas jeho rozpadu je 5370 (+/− 40) roků. Vznik a rozpad zůstávají v atmosféře v rovnováze. To platí i pro každý živý organismus, který se vzdušným kysličníkem uhličitým přijímá také tento isotop. Po jeho úmrtí již k dalšímu příjmu nedochází. To pak dovoluje ze zbytkového množství přítomného C14 zpětným výpočtem určit stáří předmětu, popřípadě k tomu použitého materiálu v tolernaci +/− 100 roků. Tuto zkoušku provedli nezávisle na sobě tři laboratoře - v Zurichu, Oxfordu a Tucsonu (Arizona).
27.03.2013 21:59:26
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one