»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

„... Téměř všude, kam se dnes podíváme, musíme svobodné přesvědčení v myšlení postrádat. Zdá se, že v tom není výjimkou ani obdivovaný a opovrhovaný národ Židů.

Smí psát tyto řádky Němec? Domnívám se, že ano! Neboť provinění Němců nesmí vzhledem ke kdysi utlačovanému a sužovanému národu činit slepým a nekritickým - na tuto závaznou povinnost poukazujete i Vy. Mezi Němci a Izraelity lze ostatně nalézt určitou druhovou rovnocennost, což, prosím, aby nebylo chapáno jako snaha o laciný odváděcí manévr od těch strašlivostí, kterých Němci byli schopni: Tehdejší Izrael, relativně malý, ale ohromně zdatný národ a zdánlivě beznadějně obklopený nepřátelskými sousedy, je rozeným mučedníkem, zaopatřeným odpovídajícím vědomím svého menšinového postavení, které kolísá mezi pocitem naprosté bezmoci a povýšeneckém sebepřeceňováním. Zdatnost a militantní agresivita sice zjednává u sousedů respekt, ale nikoliv upřímnou lásku, a nedovolí světu poznat, jak je člověk láskyhodný a nenahraditelný.

Myšlenka nenahraditelnosti není vzata ze vzduchu: Nebyl to kdysi Egyptem zotročený národ Izrael, jenž předcházeje lidstvu, nalezl víru v jediného Boha a byl připraven žít podle přikázání PÁNA? Nebyl tomuto národu před všemi ostatními lidmi zaslíben Mesiáš, nebyl vyvoleným národem? A vypadá to tak, jakoby Židé takové vědomí vyvolenosti před všemi ostatními uchovávali dodnes...

Zcela podobně lze rozumět Němcům v třicátých letech dvacátého století: Nebyla to „vyvolenost", kterou Hitler deformoval do materialistického rasismu? Hitlerovo volání ‚Německo probuď se!´ vmísilo nanejvýš obratně určité náboženské a morální tóny do jeho politického programu. Věděl velmi dobře, že Němce nelze navnadit všedními politickými a materialistickými snahami. Chápal to natolik, že si posloužil největšími duchovními zaslíbeními křesťanství: Proklamoval ‚Tisíciletou říši', usvědčoval ze lži ony vlažné křesťany, kteří tento vznešený pojem ze Zjevení Janova napůl zapomněli, napůl vytěsnili. Že tato říše měla přijít od Boha, trápilo Hitlera stěží, a protože uvažoval pozemsky materiálně, musel mít obavy před národem, jehož materiální úspěchy byly právě tak udivující jako nepochopitelné.

Již před tisíciletími povolaný národ Izrael nemohl sice své vysoké duchovní povolání udržet živým, tíhnul však neméně horečně k materiální náhradní činnosti. Židé, povolaní a vyloučení zároveň, se jako žádný jiný národ učili nakupovat a prodávat. Avšak bez nároku Židů být duchovně náboženským kvasem lidstva, musí zůstat jejich novodobá role nejlepších obchodníků světa zcela nejasná. Srovnatelné je to v zaležitosti Němců: Zdatnost německého národa bez předpokladu silných iracionálních popudů, které jiným národům chybí, by byla zcela nepochopitelná.

Avšak někdejší „národ básníků a myslitelů", jak se zdálo, objevoval stále více a více své pozemsky materiální možnosti a nutil své bratry v duchu ke smrtelnému objetí. Co vše dosud v Němci dřímalo jako pozitivní vlohy, to se neproměňovalo k vědomé duchovnosti, nýbrž usilovalo o bezduchou pozemskou moc. Potenciál k ničení, který z takového svázání duchovního příkazu vzešel, je známý. Z jeho jedinečnosti a nepochopitelnosti lze usuzovat na pozitivní možnosti promeškané vnitřní výstavby...“

Politika a „duchovní boj",  Dr. Christian Baur

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one