»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

„Rozprášeno a rozemleto ...“ (Co nám říkají „černé díry“)

Zdržme se ještě u průběhu a způsobu, jakým se odehrává rozklad z duchovního seménka nesprávně vyvinutého osobního „já“. Ve výše citované části Poselství Grálu je popsán slovem „rozprášen“, na jiném místě („Svět“) slovem „rozdrcen“. Podle těchto vyjádření tedy nemůže být příčinou jen tlak gravitační síly: musí se k tomu připojit ještě nějaký jiný z vnějšku přicházející činitel. Tmou obklopený hvězdný útvar se na základě zjištění astrofyziků skutečně nachází ve stavu „nepředstavitelně rychlé rotace“ (Willard Frank Libby, „Akut“, č. 2/1971).

Zatímco se tedy vnitřní pohyb atomů v nadměrně zhutněné hmotě stále více zpomaluje a nakonec - v důsledku rozpadu struktury atomů - úplně zaniká, stupňuje se vnější pohyb k zuřivě prudkému víření. Je to zákonitý důsledek jednostranným posunutím narušeného zákona vyrovnání, tedy následek vypadnutí z rovnováhy.

Že také podle Poselství Grálu musí světové těleso ve stavu rozkladu podléhat rychlému otáčení, lze nalézt v jeho upozornění na savou sílu rozkladného víru. Věda to nyní potvrzuje: „Hmotu a světlo z vesmíru může tedy černá díra také nadále strhávat k sobě a nasávat do sebe“, píše Volker Weidemann.

Tak jako se sací účinek u vířivé vody projevuje vytvářením trychtýře, zdá se, že o stejný projev půjde i u černých děr. Vždyť Poselství Grálu také hovoří v souvislosti s rozkladem o „trychtýři“. Toto upozornění zde nabývá významu, jenž přesahuje pouhou obraznost. Neboť otáčení hvězdné hmoty se svým způsobem podobá pohybu rozemílaného meliva, tak jak to v malém můžeme pozorovat třeba u trychtýře starého kávového mlýnku: Melivo je vtahováno do mlecího zařízení a následkem jeho otáčení je rozprášeno a rozemleto …

22.01.2013 12:34:41
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one