»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Praha, Katedrála, Poslední soud

Praha, Katedrála, Poslední soud

Pojem „posledního" - to znamená: konečného - soudu lze najít v té nebo oné podobě v mnoha věroukách. V křesťanských vyznáních se s ním spojuje představa hlaholu pozounů a vzkříšení mrtvých z jejich hrobů. Opět si jednou člověk učinil nesprávný obraz z poukazů a upozornění, které mu byly dány pro pochopení jeho cesty stvořením. Poselství Grálu „Ve světle Pravdy" jasným vylíčením dění nahradilo tyto zčásti naivní, zčásti fantastické pokusy o vysvětlení, které očekávaly podivný akt libovůle. Je proto také „poslední soud" zcela přírodním dějem probíhajícím na základě zákonů stvoření. Neboť hmotný svět, který nás obklopuje není věčný; má začátek a konec. Tak jako u samotných forem dochází k utváření a opětovnému rozpadu, podléhá témuž - v mnohem větším koloběhu - materie jako taková. Také ona potřebuje proměnu, která ji očistí a osvěží k novému počátku. Do tohoto hmotného světa je jako duchovní semě zasazen lidský duch. Podobně jako jiná semena potřebuje projít zráním za pomoci podporujících vlivů okolí. Ještě dříve než se ale hmota dostane ke svému zdánlivému konci, musí se duchovní sémě rozvinout až k onomu stupni, který mu - podobně jako plodu ze stromu - umožní znovu se od ní uvolnit. Jinak bude vtaženo do procesu, který Poselství Grálu nazývá „rozklad hmoty".

Plná velikost tohoto dění se vymyká veškeré lidské představivosti. Již pouze pojem „rozklad" je nepřístupný zkušenosti, protože jsme s to vést vědomý život jen mezi počátkem a koncem hmoty. Vždyť rozkladem se nemíní případné trouchnivění. To ukončuje malý koloběh formy - na rozdíl od rozkladu, který ukončuje velký koloběh materie a vede zpět do původního stavu nemateriální podstaty. Víme nyní, že se hmota může znovu přeměnit v záření, ze kterého vzešla, avšak dochází při tom k jejímu zlehčování, které zapříčiňuje vyprchávání. Rozklad naproti tomu - jak popisuje Poselství Grálu - je následek rostoucí tíhy a dalšího zhutnění hmoty. Je ho tedy třeba hledat v opačném směru.

Před několika desetiletími se začalo nebe, do té doby pozorované jen optickými přístroji, zkoumat také radioteleskopy. Jsou schopny přijímat i vlny, které nejsou obsaženy ve viditelném světle. Přitom došlo k mnoha převratným objevům: V dálkách vesmíru nepřístupných našemu zraku existují hvězdy, jejichž stav a chování nemělo do té doby žádného známého příkladu. Tak v příslušných pojednáních není nyní řeč jen o „bílých trpaslících", „červených obrech" a „supernovách", nýbrž také o kvasarech, pulsarech a neutronových hvězdách. Historií těchto hvězd, která se v těchto pojmenováních, jak se zdá, může rýsovat, se nebudem blíže zabývat, zvlástě když věda, co se týká sledu vývojových fází, sotva došla přes hranice domněnek. Zajímá nás zde jen poslední úsek tohoto dění. Neboť to, co se děje v galaktických dálavách, působí jako nějaký kouzelnický trik: Z tohoto světa mizí hvězda! Okolnosti, za kterých k tomu dochází, ukazují na pozoruhodnou shodu s líčením Poselství Grálu o „rozkladu hmoty" a „posledním soudu".

27.04.2013 21:17:45
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one