»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
‚Aplikovaná‘ kybernetika jako nepoznaný klíč k jednotě přírodních, společenských i humanitních věd
Kybernetika v řádu stvoření a Poselství GráluKdyž Norbert Wiener, „otec myslících strojů", představil v roce 1948 široké veřejnosti svůj objev kybernetiky, zahájil tím nové období technického vývoje. Jedněmi vychvalovaný, druhými zavrhovaný, zmocnil se od té doby počítač neodmyslitelně blízkého i vzdáleného okolí člověka. Není to ale nikdy objev samotný, který přináší prokletí nebo požehnání, ale vždy jen způsob a rozsah jeho použití.
Slovo „kybernetika" je odvozeno od řeckého „kybernetes"; tak se tam nazýval kormidelník. Wiener razil tento pojem, protože předmětem jeho objevu bylo samočinné řízení. Hovoří se proto také o řídící technice, regulační technice a regulačních obvodech. Zde způsobuje každá příčina účinek, který se stává příčinou zpětného působení. Tato vzájemná závislost za pomoci „zpětně zavedené informace" nedovolí prolomit stanovené uspořádání, předurčený řád.
 
Již ve staré lidové moudrosti, podle které „stromy nerostou do nebe", spočívá vědění o této samoregulaci, která tento řád zajišťuje, a také Aischylos napsal:

„Kdo chce více, než je jemu přiměřené, kdo nerespektuje své hranice, propadá pýše a domýšlivosti (hybris) a bude strašlivě potrestán." (H. Kramer, Wörterbuch der Antike)

Ve stavu ohrožení životního prostředí začínáme tušit pravdu a strašlivost těchto slov.

Jako by objevem kybernetických základních zákonů byla odkryta nervová vlákna těchto dění. Vždyť dosud byly známy jen jejich účinky, nikoliv jejich vzájemně do sebe zasahující průběhy. Wiener zveřejnil svůj objev pod titulem „Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích" (Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine).

Patřičný zřetel je třeba dát již na v tomto názvu obsažené rovnítko mezi přirozeným a umělým ústrojím. Je z něho totiž patrné, že se nejedná pouze o technickou záležitost.

Následně skutečně došlo k nebývalému aplikačnímu rozšíření: Technika, stavíc na zhodnocování vědeckých výsledků, poskytovala nyní pomocí kybernetiky i klíč k porozumění procesů mnoha jiných oborů činností. Ačkoliv se ale mohly stanovit menší i větší regulační okruhy včetně jejich souhry jako určující základ všeho dění i v biologii, ekologii, sociologii, psychologii, ekonomii a mnoha jiných oblastech, hleděl člověk strnule stále ještě jako očarovaný především na napodobující technické využití těchto zákonitostí. Teprve pozvolna bude dozrávat pochopení, onen „aha-efekt", že nám tím bylo darované potřebné poučné odhalení. Neboť Norbertu Wienerovi se podařilo na nepatrném výběžku skutečnosti vystihnout a vyjádřit zákon stvoření.

12.12.2017 20:27:25
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one