»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Již Leibniz se snažil - v matematickém a filosofickém ohledu - vypořádat s duálním principem, který zná jen dvě výpovědní hodnoty: „pravdivý“ nebo „nepravdivý“. Položil tím již ruku na tep stvoření. Na tomto „binárním systému“ protikladného, jen dvě možnosti poskytujícího rozhodnutí, spočívají totiž také jednotlivé kroky počítače. Buď elektrický proud existuje nebo nikoliv. Že právě takový stroj, ve kterém jsou napodobovány všeobsáhlé zákony, pracuje tímto způsobem, musí podněcovat k přemýšlení.

Vždyť již Kristus prohlásil, že kdo není pro něho, je proti němu. Toto slovo děsilo, znělo podmaněním a naprosto tím neodpovídalo obrazu Kristovy lásky pokřiveného změkčilostí. Postupuje-li stvoření jako regulační okruh v zásadě stejným způsobem jako počítač, dostává toto Kristovo slovo nový význam. Ježíš, který pocházel ze stejného východiska jako tento zákon stvoření, podal tím zprávu o působení, účinku tohoto zákona. Existuje-li v něm, tak jako v počítači, jen buď-anebo, je vyloučeno nějaké „řečnění okolo“, stává se tak také pochopitelné, proč Kristus řekl: „Vaše řeč budiž: Ano, ano, ne, ne; co je nad to, je od zlého.“

Poselství Grálu zde podotýká, že v těchto slovech spočívá více než jsme si mysleli, protože pro lidstvo skrývá výstavbu nebo úpadek, a jeho autor ze své strany prohlásil zcela srozumitelně: „Existuje … jedině nesprávné nebo správné“. (PG „Všechno musí být nové!“)

Máme proto důvod k domněnce, že binární systém platí i v regulačním okruhu stvoření!

03.09.2015 13:45:46
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one