»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
 

Poznal jsem zákony, z nichž stvoření vzniklo a jejichž pomocí dále trvá - a snažím se lidi přesvědčit, že kráčejí po bludných cestách, pokud se těmito zákony neřídí...

Teprve potom, až stále větší počet lidí uzná základní pravdu o odpovědnosti každého jednotlivce, odpovědnosti odvozené ze svobodné vůle, až budou žít lidé podle Božských přírodních zákonů, potom bude dosaženo cíle, který si kladu.

Neboť nezbytně nutným následkem bude a musí být naprosto nové utváření všech lidských poměrů i forem života, odpovídajících těmto zákonům.“

Abd-ru-shin, 1933 (...)
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one