»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 


‚Hnutí Grálu‘  

je pojemCo je hnutí Grálu zahrnující cíle a působení vnitřně svobodných lidí,

... pro které je vědění o zákonech, z nichž stvoření vzniklo a jejichž pomocí dále trvá", obsažené v díle »Ve světle Pravdy - Poselství Grálu«, potvrzením a dovršením Ježíšova učení ... tím i zaslíbenou pomocí v úsilí o souladCo je hnutí Grálu s řádem stvoření a v něm působícími zákony, odzrcadlenými též v »Desateru Božích přikázání« a modlitbě »Otčenáš« ...

... a pro něž je samozřejmé, že: Jen ten, kdo se sám pohybuje, může duchovně postupovat kupředu", a to s plnou osobní  odpovědností   za vše co činí nebo opomíjí, z čehož zcela přirozeně vyplývá "nemožnost vytváření spolků tam, kde se jedná o Slovo Pravdy".


PS:  Svět stojí v síle Grálu, jenž je východiskem stvoření; vše probíhá dle zákonů Boží vůle. Nikdy tedy nelze očekávat, že služba Pravdě bude záležitostí profesně konfesijních nebo stranicko-politických aparátů, popřípadě sebepovyšujících ‚národoveckých‘ hnutí následně hodlajících pohltit tento „svět".

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2018  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one