»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Krása v exaktní přírodovědě jako zdroj osvícení a srozumitelnosti

Vážení přítomní, vylíčil jsem vám tuto stránku exaktní přírodovědy, protože na ní je nejřetelněji viditelná spřízněnost s krásným uměním, a protože se zde má předejít nedorozumění, že se v přírodních vědách a technice jedná jen o přesná pozorování a racionální, diskursivní myšlení. Racionální uvažování a pečlivá měření sice patří k práci přírodovědného badatele tak jako kladivo a dláto k práci sochaře, avšak v obou případech jsou to jen nástroje, nikoliv obsah práce.

Možná smím docela na závěr ještě jednou připomenout onu druhou definici pojmu „krása“, která pochází od Plótina, a ve které se již nemluví o částech a celku: „Krása je prozařování věčné záře „Jediného“ skrze materiální jevy.“ Existují důležité epochy umění, k nimž se tato definice hodí lépe než prvně jmenovaná, a často po takových epochách zatoužíme. V naší době je těžké hovořit o této stránce krásy a možná je dobrým pravidlem držet se obyčejů doby, ve které člověk žije, a o tom nesnadně sdělitelném pomlčet. Vlastně obě definice ani nejsou příliš daleko od sebe vzdálené. Zůstaňme tedy u té první, více střídmějsí definice krásy, která je jistě naplňována i v přírodovědě, a konstatujme, že je v exaktní přírodovědě právě tak jako v umění nejdůležitějším zdrojem osvícení a srozumitelnosti.

Werner Heisenberg
„Překračování hranic“. Sbírka promluv a článků Wernera Heisenberga, Mnichov 1977

 

________


Oddejte se původnímu, opravdovému smyslu pro krásu a pak nemůžete nikdy zbloudit; neboť smysl pro krásu je spojen s prazákony stvoření a je výrazem ještě skrytého vědění o dokonalosti. Je neomylným ukazatelem cesty pro každého ducha, protože v tomto pozdějším stvoření jedině všechno duchovní má schopnost poznat při dosažení určitého stupně zralosti plně, vědomě skutečnou krásu!

Abd-ru-shin, Poselství Grálu:Krása národů"

 

05.11.2017 20:31:22
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one