»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                           .
Už v Antice existovaly dvě definice krásy, které vzájemně stály v určitém protikladu. Kontroverze mezi oběma definicemi hrála velkou roli zvláště v renesanci.
Jedna charakterizuje krásu jako soulad částí navzájem a s celkem. Druhá definice, bez jakékoliv návaznosti na části, ji charakterizuje jako prozařování věčné záře „Jediného“ skrze materiální jevy. My se u matematického příkladu budeme muset nejdříve držet první definice. Části, to jsou zde vlastnosti celých čísel, zákony geometrických konstrukcí, a celek, to je zjevně za nimi stojící matematický systém axiómů, ke kterému patří aritmetika a Euklidovská geometrie; tedy ona veliká souvztažnost, jež je garantována bezesporností axiomatického systému. Poznáváme, že jednotlivé části se k sobě hodí, že právě jako části k tomuto celku patří, a celistvost i jednoduchost tohoto axiomatického systému vnímáme bez jakékoliv reflexe jako krásnou. Krása má tedy co do činění s prastarým problémem „jediného“ a „mnohého“, jenž – tehdy v úzké souvislosti s otázkou týkající se „bytí“ a „vývoje“ - stála v centru rané řecké filozofie.

Protože právě na tomto místě leží i kořeny exaktní přírodovědy, bude dobré tyto myšlenkové aktivity oněch raných epoch alespoň v hrubých obrysech načrtnout.

16.10.2017 19:23:52
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one