»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Nad všemi jinými ctnostmi stojí jedno: trvalé usilování vzhůru, zápas se sebou samým, neuhasitelná touha po větší čistotě, moudrosti, dobrotě a lásce.“   

J. W. von Goethe (1749 - 1832)

J. W. Goethe / FaustCo nám chtěl Goethe říci

Úvodní poznámka autora:      

Pro porozumění následujícím úvahám není bezpodmínečně nutné znát Goethova „Fausta"; k těmto výkladům můžete přistoupit bez váhání, neboť vlastním předmětem úvah není toto Goethovo dílo, nýbrž pravda, která je nám v něm zprostředkována. Tato pravda hovoří sama za sebe a je přístupná každému otevřenému člověku; vyzvednout ji z rámce faustovských básní, uspořádat ji v ucelenou představu o světě a ukázat cestu k dalším navazujícím náhledům je přáním následujících výkladů.

Richard Steinpach       

 (Citáty z Goethova „Fausta" vycházejí z textu vydání Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, 2008)


___________
10.02.2016 15:30:51
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one