»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                           .
Tento výrok je obsažen v rozhovoru Goetha s Eckermannem (13. 2. 1829): "...   ale příroda nerozumí naprosto žádnému žertu. Je vždy pravdivá, vždy vážná, vždy přísná, má vždy pravdu. Chyby a omyly jsou vždy na straně lidí. Nepřízpůsobivé příroda odmítá a jen vyhovujícím, opravdovým a čistým vychází vstříc a odhaluje jim svá tajemství." (viz: Goethova čarodějnická násobilka)
V tomto výroku tkví hluboký smysl týkající se boží Pravdy. Příroda se svými zákony náleží k zákonům stvoření, které Bůh jako nezměnitelné a tedy navždy stejné vetkal do stvoření. V těchto zákonech je vyjádřena Vůle Boží. A protože Bůh je Pravda, je obsažena i v jeho Vůli, tedy v jeho Zákonech.
Příroda má tedy vždy pravdu, koná vždy to, co je správné, protože je částí boží Pravdy.

 
Herbert Vollmann, "Brána se otevírá"
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one