»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Andersenovo dílo, jako každé umělecké dílo vyrostlé a rozkvetlé na půdě ozářené paprsky Světla a zavlažované z nejčistšího Zdroje, je schopné vyvolat v lidském duchu záchvěvy touhy po dobru a šlechetnosti. A protože toto požehnané citové rozechvění téměř vždy trvale mění k lepšímu také všechny vnější projevy, tj. slova a činy lidí, přispívá i Andersenovo dílo k tomu, aby království Boží, království Boží vůle, přišlo také na tuto zemi.  
     Tak je možné nazvat připravovatelem cesty Páně i dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena.
     V tom smyslu můžeme na něho vzpomínat i při každém výročí jeho odchodu, odchodu, který Andersen sám nazýval „dnem stěhování" a o němž on, duch usilující vzhůru, mohl tak krásně napsat v povídce „V den poslední": Nejposvátnějším dnem našeho života jest den smrti naší; je to veliký den proměny. Přemýšlel jsi již někdy vážně o této mocné, neodvolatelné poslední hodině na pozemské pouti? A všichni se zachvějeme v poslední den své pozemské pouti... před září a krásou říše nebeské, všichni se hluboko skloníme, pokorně poklekneme, a přece, povzneseni Boží láskou, jeho slitováním, jím podepřeni, přiblížíme se novými cestami, očištěni, ušlechtilejší a lepší, ke kráse věčného Světla a jím posíleni vzneseme se ve věčný jas.

Jiří Holfeld

18.03.2013 16:46:43
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one