»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Jako pohádku „O dívce, která šlápla na chléb" mohl bych rozebrat i jiné. Avšak další úkoly mne nutí opustit milovaného autora, ale přesto bych se chtěl alespoň stručně zmínit o několika dalších pohádkách a povídkách, i když vlastně všechny si zaslouží naší vřelé pozornosti.
     Zmíněné pohádce se svým zaměřením blíží „Rudé střevíčky".
     Dívčí marnivost, povrchnost, neúcta ke stáří má vzápětí trest, potom slzy lítosti a pokání. Očista nastává pilnou prací, skromností a zbožností a vyústí v prožitou modlitbu: „Bůh budiž mně bídné milostiv!" Anděl páně, který držel meč, drží nyní krásnou zelenou ratolest plnou růží, a přichází k dívce.
     V závěru se dovídáme, jak se projevilo to, že vina dívky byla smazána a ona, naplněna štěstím a rajským mírem, smí vystoupit vzhůru do světlé říše. Tam se jí již nikdo neptá na její provinění, neboť - a to víme opět z Poselství - kdo skutečně odčinil svou vinu a chová v sobě pevné chtění k dobrému, je stejně tak čistý jako ten, kdo se neprovinil.

18.03.2013 16:35:31
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one