»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Zastavme se ještě u povídky nazvané prostě "Povídka".
      Z Poselství víme, že těžké prožívání v oblastech temnoty, v tzv. pekle, není věčné, zatímco většina křesťanských církví mluví o „věčných trestech v pekle" na základě mylného výkladu několika málo míst v Novém zákoně.
     Prožívání v oblastech temnoty končí vždy, a to buď vzestupem do světlejších oblastí, nebo na konci věků ztrátou osobního vědomí lidského já při rozkladu hmotnosti současným rozkladem na hmotu připoutaného ducha v duchovní prasémě.
      Andersen v této povídce vypráví o evangelickém pastorovi, který v krásnou jarní neděli hřímá z kazatelny proti hříšníkům a líčí barvitě hrůzy pekla a věčné tresty v něm, které je čekají. Ale před kostelem všichni ptáčci zpívali tak vesele a slunce tak hřálo a každá květinka jakoby zvěstovala: „Bůh jest nekonečně laskav k nám všem!" Ba, venku to rozhodně tak nevypadalo, jak to farář kázal.
      Večer před spaním viděl pastor, že jeho žena sedí tiše a zamyšlena. „Copak je ti?" tázal se. „Co mi vlastně jest," odvětila, „ba, cítím, že nemohu dobře sebrati své myšlenky, že nemohu zcela uznati tvé tvrzení, jako by bylo neznabohů propadajících věčnému ohni! Na věky - toť dlouho!
      Jsem toliko hříšná duše, ale neměla bych takové srdce, abych nejzatvrzelejšího hříšníka odsoudila do věčných plamenů, jakž by to učinil dobrý Bůh, tak nekonečně laskavý, jenž ví, jak pokušení v nás i mimo nás číhá. Nikoliv, to mi nejde na mysl, ač ty to tvrdíš."
      Co dále pastor prožívá, ukáže se na konci povídky jako sen „od Boha seslaný". Ve snu vidí umírat svou manželku a spatřuje ji jako světlou postavu stojící u jeho postele. Nemá v záhrobí klid. Proč? Duše mu říká, že klid jí může vrátit jediný vlas s hlavy hříšníkovy, který je odsouzen do věčných plamenů. „Dej mi jediný vlas s hlavy hříšníkovy, jenž odsouzen jest do věčných plamenů, jejž Bůh zatratiti hodlá v nekonečná muka pekelná." Marně se pastor namáhá takového nalézt.
     Letem myšlenky následuje pastor duši své ženy a navštěvuje místa, kde jsou nejrůznější hříšníci. V pýše vidí však hloupost a bláznovství, v lakomství duševní nemoc, „šílenství bezradostné, stísněné úzkostí a děsivé sny."
     Ve vězení nachází nešťastného, svědomím trápeného zločince, trpícího už tam od svých spoluvězňů. Letěli nádhernými sály a chudobnými jizbami; smilstvo, závist, všechny smrtelné hříchy viděli po sobě, anděl z kůru soudců předčítal hříchy i jejich obranu. Málo vážila tato u Boha, avšak Bůh čte v srdcích, zná bez výjimky všecko, zná pokušení, jež v nás i mimo nás číhá; On jest milosrdenství a láska.
     Ruka pastorova se chvěla, neodvážil se vztáhnout ji po vlase s hlavy hříšníkovy. A slzy proudily z očí jeho, prameny milosti a lásky, snažící se uhasit věčný oheň pekelný. Vtom zakokrhal kohout. „Milosrdný Bože! Dopřej Ty jí v hrobě klidu, kterého já jsem jí připravit nemohl!" „Mám jej nyní!" pravila nebožka, „bylo to tvé tvrdé slovo, tvá zakalená víra v Boha a lidstvo, co mne k tobě pudilo! Poznávej lidi, také v hříchu jest podíl Boží, podíl, jenž plameny pekelné přemůže a uhasí." Na rtech pastorových zaplanul polibek, kolem se rozednilo; boží slunko zářilo do jeho jizby, kdež jeho žena, živoucí, jemná a něžná, probudila ho ze sna od Boha seslaného.
18.03.2013 16:20:58
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one