»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
V symbolické pohádce „O zlém knížeti" ukazuje spisovatel marnost boje člověka proti Boží svrchovanosti.
     Když zlý kníže dobyl mnoho zemí, chtěl, aby jeho sochy stály i v kostelích před oltáři. To kněží odmítli a prohlásili: „Tys velkým knížetem - ale větším jest Bůh!"
     Pyšný kníže si tedy usmyslel přemoci Stvořitele. K tomuto cíli měla knížeti sloužit technika, kterou autor překvapivě před sto lety popisuje jako létající pevnosti: Dal stavěti umělou loď, na které mohl plouti vzduchem...byla jakoby tisíci oky posázená, avšak každé oko bylo ústím ručnice.
     Po sedm roků dal stavěti umělé létací stroje a z nejtvrdší ocele kovat blesky, aby mohl dobýt valů nebeských..." Co však byly platné tyto výtvory, tyto hmotné výtvory chladného lidského rozumu! I vyslal Bůh jediného z nesčetných svých andělů a zároveň vystřelil naň zlý kníže ze svých tisíců ručnic. Ale kule jako krupobití se odrazily od skvoucích křídel andělových... Jediná krůpěj andělovy krve strhla k zemi loď, v níž se „kníže" skrýval a odkud vystřeloval na anděla střely své nenávisti k Bohu.
     Před druhým pokusem zvítězit nad Bohem vyslal Bůh jen jeden jediný malý roj komárů. Jeden z nich bodl knížete do ucha, kam zalezl, když se kníže oháněl, a ten, stižen šílenstvím, strhal svůj šat a tančil nahý před svými vojáky. Tak se nakonec sám zesměšnil ten, kdo chtěl rouhavě bojovat proti svému Pánu a Stvořiteli, proti Životu samému.

18.03.2013 16:30:28
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one