»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Kristovo poselství a jeho dovršení.pdf  222.77kB
Existují jasná Ježíšova slova, která jednoznačně odporují církevnímu učení o výkupné oběti. Např. v podobenství o zlých vinařích dává Kristus po zpětném pohledu na dějiny utrpení proroků promluvit Bohu Otci takto: „Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna,  snad se před ním zastydí.“ (Luk. 20, 13 = Mat. 21, 37 = Mar. 12, 6) Tento Ježíšův výrok, o němž je shodná zpráva v prvních třech evangeliích, je jistě pravý. Kdo jej promyslí, musí dojít k odmítnutí teorie o výkupné smrti. Ježíš nevzal na sebe smrt na kříži proto, aby zahladil naše hříchy, nýbrž aby svědčil až do poslední kapky krve o svém Slově jako o nezvratné Pravdě.
08.03.2016 08:49:47
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one