»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                           .
Erich Wendland (1902 - 1994) se stal po studiích evangelické teologie nejdříve luteránským farářem. Od roku 1934 jako člen „Vyznávající (vyznavačské) církve" čelil účelovým, rasově motivovaným výkladům Bible ve smyslu světonázoru Německých křesťanů". Následkem byla „politická ochranná vazba" (prosinec 1939 - únor 1940), která ho měla umlčet.

Několik týdnů po propuštění z vazby ho navštívil jeden otec z jeho náboženské obce, aby přihlásil svou dceru ke konfirmačnímu vyučování s upozorněním, že dítě vyrostlo v duchovním prostředí myšlenek díla „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu", které bylo v roce 1938 Hitlerem zakázáno.
Erich Wendland, „Opravdová pomoc v rozbouřené době"

Tím začal pro faráře Wendlanda jiný, nyní duchovní boj. Neboť toto dílo četl zprvu v úmyslu, že na základě Bible prokáže omyly a scestnost „Poselství Grálu". Když se mu to nedařilo a naopak se o pravdě tohoto nového vysvětlení Bible stále více a více přesvědčoval, zvěstoval s kazatelny Kristovo poselství již ve světle této Pravdy (1941 - 1943), což ho stálo církevní úřad: jeho postavení nepostradatelnosti (Uk-Stellung) ve funkci faráře bylo zrušeno a v září 1943 byl jako voják poslán na frontu. Po návratu z války byl jako farář nejdříve propuštěn na dovolenou. Když ale odmítl zůstat po tři roky v „čekací době", bylo proti němu zahájeno řízení k odnětí funkce.  

Ke své obhajobě předal rozsudkové komisi evangelické církve 12 statí, ve kterých vylíčil základní otázky reformátorské teologie z pohledu díla „Ve světle Pravdy" (rukopis šířen pod názvem „Bible a její výklad VE SVĚTLE PRAVDY" - viz kap. „Evangelium dokonalosti").

Po propuštění ze služeb církve (říjen 1946) studoval Erich Wendland na univerzitě v Bonnu německý jazyk, historii, zeměpis a pak ještě do roku 1967 učil na reálné škole, věnoval se psaní článků, veřejně přednášel a vedl semináře na universitách.
Když byl po svém odchodu do důchodu požádán, aby svých 12 statí nově vydal, vzniklo jeho zralé životní dílo, které roku 1987 zveřejnil pod názvem „Opravdová pomoc v rozbouřené době" / „Wahre Hilfe in turbulenter Zeit“, aby tak čtenáři zprostředkoval své naplněné hledání Pravdy.

Zdroj:  Karin Margarete Hill - das Buch »Wahre Hilfe in turbulenter Zeit« von Erich Wendland
(Empörte Zuschauerin liest Judas-Darsteller die Leviten)

Další spisy Ericha Wendlanda:

Kristovo poselství a jeho dovršení 
Napětím nabitý boj proti hlasu Pravdy

Evangelium dokonalosti.pdf  168.11kB
... Ve slepém rozhorlení a slepé nenávisti byl Syn Boží pronásledován od těch, kteří se odvolávali na Mojžíšovu autoritu proti »laikovi« z Nazareta, a mohli tím nachytat davy lidí, kteří neměli vlastního úsudku. Ukazovali na Něho jako na rušitele a vzbouřence (Lukáš 23, 5), hanobitele sabatu (Jan 5, 9-16) a rouhače Bohu (Marek 2, 7).... Jen tak mohla uzrát šílená tragédie, která z rouhání se Bohu obžalovala právě Syna Božího a přivedla Ho na kříž! Toho jediného, který sám přicházel od Boha a hlásal jim Pravdu o Bohu a Jeho vůli! ...
Kristovo poselství a jeho dovršení.pdf  222.77kB
Existují jasná Ježíšova slova, která jednoznačně odporují církevnímu učení o výkupné oběti. Např. v podobenství o zlých vinařích dává Kristus po zpětném pohledu na dějiny utrpení proroků promluvit Bohu Otci takto: „Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna,  snad se před ním zastydí.“ (Luk. 20, 13 = Mat. 21, 37 = Mar. 12, 6) Tento Ježíšův výrok, o němž je shodná zpráva v prvních třech evangeliích, je jistě pravý. Kdo jej promyslí, musí dojít k odmítnutí teorie o výkupné smrti. Ježíš nevzal na sebe smrt na kříži proto, aby zahladil naše hříchy, nýbrž aby svědčil až do poslední kapky krve o svém Slově jako o nezvratné Pravdě.
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one