»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Pravda a tradice

 

„K tomu jsem se narodil a na svět přišel, abych svědčil o Pravdě. Kdo je z Pravdy, ten slyší můj hlas."

Kristova slova k Pontiu Pilátovi (Jan 18,3)

NAPĚTÍM NABITÝ BOJ PROTI HLASU PRAVDY, Erich Wendland


Úvodní slova k úvaze:

  Erich Wendland, Pravda a tradice  Aby se předešlo nedorozuměním, budiž řečeno zřetelně hned na počátku: Pro skutečnou Pravdu není nutné sestoupit na pozemskou arénu s tím, aby tam bojovala proti omylům. Svým jasným svědectvím chce pomoci jen vážně hledajícím, takže vytouženého cíle také dosáhnou. Co však vyplývá z této prosté skutečnosti? Tím narážíme na hledisko, podstatné pro naše vylíčení...

     Strážci křesťanské tradice nevidí rádi, když lidská srdce jsou přesvědčována novými myšlenkami, která boří mnohé tradice a zvyklosti. Jsou proniknuti ideou, že smysl křesťanského poselství plně pochopili. Každé prohlášení, že taková „víra" by mohla být zatěžujícím omylem, by - z jejich hlediska - museli striktně odmítnout s odvoláním na „Písmo svaté".

     Cítí se proto zavázáni chránit předanou víru otců, ať je to již před nebezpečnými výsledky vědeckého bádání nebo, což se děje méně častěji, před novým věděním, které k nám může proudit jen z čistého pramene vyšší moudrosti.

     Tato jen krátce vylíčená duchovní situace naší doby chce zdůvodnit, proč jsme se v předložené práci vydali na mohutné pole napětí mezi tradicí a Pravdou. Činíme tak způsobem, že nejdříve budeme zkoumat a posuzovat význačné osobnosti v průběhu posledních století s jejich plným nasazením pro Pravdu. Přitom nejlépe poznáme velkou moc vládnoucí tradice.

     V druhém dílu následuje pak zásadní objasnění. Chce vysvětlit, proč je chybné, často dokonce osudné, když se jakákoliv tradice slepě následuje. Dokonce staré a dalece uznávané tradice se musí v určitě době rozpadnout, jestliže nesouzní se skutečnou Pravdou.

 

OBSAH 

    I.  Velká moc vládnoucí tradice: 
 
 1. V boji proti novým poznatkům přírodovědy
 
a)    Galileo Galilei
b)    Teilhard de Chardin
 
 2. V boji proti novému teologickému bádání
 
a)    Alfred Loisy
b)    Hans Küng
 
 3. V boji proti darovanému vědění zprostředkovaného novým zjevením
 
    II.  Jen Pravda nám daruje duchovní svobodu
      1.  Klíč k poznání se ztratil
      2.   Byl nám znovu darován v novém Poselství „Ve světle Pravdy"
      3.  Všemohoucnost Světla vyřazuje v soudu všechny chybné tradice
Erich Wendland
 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one