»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Foto atomu

Foto atomu

Atomové uspořádání v krystalové mřížce: Povrch hrotu platinového drátu zvětšený 750000x


Původ a působení síly v duchovním a materiálním dění, Dr. Kurt Illig

V předchozím pojednání bylo zmíněno, že při úvahách o fyzikálních procesech je zdánlivý rozpor mezi existencí „zvážitelné a nezvážitelné materie" naráz odstraněn zavedením pojmů „hrubohmotnost" a „jemnohmotnost". Viděli jsme, že elektrony jsou jemnohmotného druhu a že právě tak kladné náboje, jež jsou přiřazeny hrubohmotnému atomovému jádru, mají jemnohmotný charakter. Vidíme ale také zároveň, že uvnitř tohoto provázaného spojení jemnohmotné a hrubohmotné materie tkví a působí neobyčejne velká síla, kterou velmi názorně pojmenováváme a chápeme jako vnitřní energii. Objasnění původu a druhu této v atomu tkvící energie jsme dosud neměli, spíše jsme se museli spokojit s tím, že jsme ji přijímali jednoduše jako nezvratnou skutečnost. Vzhledem ke zjištením, ke kterým došli nejvýznačnější vědci, musí si každý myslící človek přiznat, že na pomyslné druhé straně námi pochopených a ovládaných zákonitostí existuje nepoměrně mnohem více nepoznaného, mocného dění, a především také, že nad hrubohmotností a jemnohmotností musí existovat ješte další stupně stvoření, ve kterých tento proud energie (jenž veškerý viditelný a neviditelný život a dění ve hmotnosti umožnuje a řídí) vzniká, a z nichž musí stále znovu a znovu čerpat. Je takřka nepochopitelné, že právě vetšina vědecky nejvíce vzdělaných lidí, chce monistickým způsobem popírat všechno to, co se dá odvodit či dedukovat z nadpozemské sféry. Sice bychom se rádi dobrali odpovědi na onu velkou otázku „proč", úzkostlivě se však přitom vyhýbáme odpovědi na daleko důležitejší otázku „odkud". Často slyšíme prohlášení, že je neslýchanou opovážlivostí, snažit se tento původ dění vypátrat. Není však daleko opovážlivější, zvědavě se ptát, proč vložil Stvořitel do dění a událostí absolutní zákonitost? Když jsme poznali ono „odkud", je jen naší povinností, veškeré naše myšlení a jednání zameřit na to, abychom se neproviňovali vůči dané zákonitosti. Ono „proč" se nám tím, v našem vlastním zájmu, plně ujasní.

Stejným způsobem, jako se to již dělo v dosavadních pojednáních, se nyní pokusíme přiblížit zákonitosti v absolutním dění, jež vyslovil Abd-ru-shin v učení Grálu, abychom fyzikálně vysvětlili původ a působení síly do té míry, nakolik se týká hmotnosti.

Zabýváme-li se touto otázkou, staví se nám do cesty velké překážky, které nám zpočátku znemožňují pokračovat dále, protože Abd-ru-shin se ve svých dosavadních přednáškách s konečnou platností o původu síly nevyjádřil. Vyhledal jsem proto Abd-ru-shina a předložil jsem mu mé otázky, které byly zodpovězeny přímo překvapivě jasně a důsledně, s pádnou a naléhavou logikou, která je vlastní jeho přednáškám. Neúprosně vyvrátil zdi, které si věda sama kolem sebe postavila, a ukázal dálky tak ohromujícího druhu, že na dny a noci rozvířily a  rozbouřily celé mé vědění, protože jsem, právě jako exaktní vědec, musel okamžitě rozpoznat bezvýhradnou důslednost jeho výkladů.

Přitom přede mnou, díky Abd-ru-shinovi, vyvstává stále jasněji nástin nové učebnice pro fyziku a chemii, pomocí které bude lze moci dosáhnout dosud netušené. Nikoliv dnes, ani již zítra, ale přesto v dohledném čase.

Aby mohli být podobným způsobem informování a poučeni čtenáři těchto řádků, uvedl Abd-ru-shin, na moji prosbu, alespoň malý náznak ve formě odpovědi na otázku „Co je energie?" Doporučuji proto před dalším čtením tohoto pojednání důkladné prostudování této odpovědi, protože bez její znalosti by následujícím výkladům nemohlo být vůbec nebo jen nedostatečně porozuměno.
07.05.2018 21:56:55
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one