»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Zákon zachování energie vztažený na duchovní oblast. Následky racionálně použité nebo promarněné a zneužité duchovní síly.

Abd-ru-shin ve svém učení Grálu nevyslovil také nic jiného, než zákon zachování energie vztažený na duchovní oblast. Jde ale dále a neomezuje se na stanovení této skutečnosti, nýbrž popisuje jednotlivé formy energií, uzavírá tím tedy kruh všech možných přeměn a dává v logické důslednosti obraz o různých stupních energií, který je dostupný každému samostatně existujícímu duchu. Tak jako je u materiálních dějů žádané využití energie - vždy podle praktických předpokladů a na základě vyskytujících se energetických ztrát, jež mají jiné než požadované formy - větší nebo menší, v nejnepříznivějších případech dokonce rovno nule, poskytuje Abd-ru-shin přesně tak jasný obraz o následcích racionálně použité nebo promarněné a zneužité duchovní síly. Pokračuje ještě dál nad koloběh tohoto pohybu a ukazuje nám primární postavení duchovní síly nad materiálním děním tím, že vztahuje původ veškerého dění na jedině rozhodující dílo z božsky bezbytostného. Tím nachází v učení Grálu nejen každý hledající člověk, ale také v logickém myšlení skutečně zběhlý exaktní přírodovědec, původ absolutní zákonitosti, která je uskutečňovaná pro vše duchovní i materiální podle stejných zákonů. S jakou přesností se tyto jednotné zákony v duchovním a materiálním naplňují a spolu shodují, musí - při důkladné interpretaci a využití učení Grálu - zůstat vyhrazeno podrobným samostatným zkoumáním.
 

Zpět na "Exaktní poznávání"

31.12.2014 19:47:02
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one