»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Zákon o zachování energie - matematicky zodpovězená otázka na „odkud a kam“ v celém materiálním světě

Základní zákon exaktních přírodních věd, na kterém je postaven veškerý fyzikální svět, bez něhož není myslitelný jakýkoliv děj, se nazývá „zákon o zachování energie". Sděluje, že při přeměně nějaké formy energie v libovolnou jinou formu, zůstává původní disponibilní množství energie zachované v plné velikosti. Nic se nepřidá, nic se neztratí. Musí tedy být stále stejná i celková ve vesmíru přítomná energie. Je tedy tento, každým způsobem experimentálně prokazatelný zákon, matematicky zodpovězená otázka na „odkud a kam" v celém materiálním světě.  Když tedy k duchovnímu dění bude člověkem kladena stejná otázka, může existovat jen jedna odpověď: Zachování duchovní energie. Pokud by tomu tak nebylo, potom by musely existovat ve vesmíru dvě absolutní zákonitosti. 

To je však nemožné, protože právě člověk oba velké druhy energií nese současně v sobě. Jeden druh zasahuje do druhého. Člověk řídí vůlí a vědomím své pohyby, tedy materiální přeměny energií, a jeho myšlenkové dílo, adekvátně, duchovní přeměny energií. Těmi prvními se unavuje jeho tělo, ztrácí nahromaděné síly a musí přijmout stravou novou energii. Ale také duchovní práce vyvolává únavu, člověk musí odpočívat, spát. Osvěžen, může znovu vykonávat duchovní práci, jeho duch přijal výživu. Z ničeho? Zákon o zachování energie říká jasně, že žádná energie nemůže být vytvořena z jiné energie. Odkud tedy potom přichází občerstvení? Jako všechny síly - z vesmíru. Při tom není důležité, zda-li jsou pro nás tyto energie viditelné nebo neviditelné. Nemůžeme vidět ani elektřinu a magnetismus, teplo a rentgenové paprsky jsou pro nás rovněž neviditelné, můžeme  poznávat jen jejich účinky a měřit jejich velikost. Ve stejném měřítku, se stejnými jednotkami energie, které jsou základem našich srovnávacích měření, můžeme obdobným způsobem zkoumat i číselně. Jako příklad zde můžeme uvést psychoanalytické vyšetřovací metody.
26.12.2013 22:30:12
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one