»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                          .
Otázka:

Četl jsem sešit: „Světový učitel jako vůdce vědy" od Dr. Kurta Illiga z Berlína, který píše jako exaktní přírodovědec. K vědě patří přece také medicína. Leč z tohoto oboru jsem v Poselství Grálu ještě nic nenašel. Vůdce vědy by však měl bezpodmínečně podporovat také snahy v tomto oboru, tak důležitém pro blaho lidí, svými pokyny a směrnicemi. Jako na příklad právě v bádání o rakovině! Proč se tak neděje?

Odpověď:

Poněvadž teď k tomu ještě není doba, neboť vůdcové lidstva a lidé sami jsou nyní daleko více zaměstnáni vším jiným než zdravou výstavbou. Na vyvedení z tohoto žalostného zmatku ve všech oborech není při existující bezmezné vědecké domýšlivosti nevědomců žádné pomyšlení. A tato domýšlivost se musí bezpodmínečně nejdříve rozpadnout v trosky sama sebou, aby se konečně lidé přiznali k nevědomosti. Teprve po naprostém zhroucení vědy bude následovat vzestup. Tyto věci jsou příliš cenné, než aby mohly být vrhány do čarodějného kotle nynějšího vzájemného sebeoslavování, kde by byly pravděpodobně ignorovány ze samé ješitnosti.

A právě přišla hodina, kdy se již nesmí za lidmi běhat s pomocí, což se dosud považoválo za křesťanské nebo lidské. Takovou lásku lidé nesnášejí. Jenom je zhýčkala a přivodila nezdravé sebepřeceňování. Nyní budou nuceni k tomu, aby se hořkým prožitím konečně naučili rozeznávat pozlátko od pravého zlata, aby nebyli všichni úplně ztraceni.

Poněvadž však výše uvedená otázka skrývá v sobě ironii, podám výjimečně vysvětlení, na které bude později navázáno hlubším pojednáním: Každý rakovinný nádor je podmíněn neschopností nebo nedostatečnou činností jater!

Nechť se proto pohled obrátí tímto směrem. Zdravá játra se skutečně normální činností nepřipustí žádný druh rakoviny. Proto by se mělo již u mládeže přísně dbát na příslušnou rozumnou životosprávu. Také u těch, kteří již onemocněli, je nutno dbát především na to! S uzdravením jater bude síla nemoci zlomena, lhostejno, na kterém místě se nachází.

 

Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937

( Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg -Tirol, 1980 )
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one