»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Shoda mezi zákonitostmi v materiálním a duchovním dění

Podle čeho se ale pozná Pravda, to absolutně správné? Pouze slepá víra není důkazem. Plnou jistotu může tázajícímu přinést jen poznání, že opravdové dění všude a ve všem, v materiálním i duchovním, je zakotveno ve stejných zákonitostech. Aby se tedy mohla stanovit shoda zákonitostí v materiálním a duchovním dění, musí být znám v plném rozsahu alespoň jeden z obou druhů dění. Onen druhý druh se dá stanovit srovnávacím zkoumáním a šetřením, přičemž správnost nebo odchylku nalezeného lze pak zjistit prostřednictvím praktického dokazování.

Bereme-li nyní v úvahu Abd-ru-shinovo učení Grálu o duchovních dějích ve vesmíru obsažené v jeho knize „Ve světle Pravdy" a v následných přednáškách, vnucuje se exaktnímu přírodovědci ihned otázka, zda-li by se mu podařilo stanovit shodu zákonitostí duchovních dějů vyslovených v učení Grálu s doposud poznanými - jako nezpochybnitelně správnými - fyzikálními zákony. Není přitom důležité, že jako zákonitá je chápána nejdříve jen část materiálního dění. Jistě se najde mnoho fundamentálního, co může být se stejnorodými, v učení Grálu vyslovenými zákonitostmi, použito ke srovnání.
26.12.2013 22:28:45
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one