»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Přirozené a nepřirozené, pravda a zbloudění

 
Přirozené a nepřirozené, pravda a blud, to jsou jedny a ty samé protiklady. Přirozené, jedině absolutně zákonité, je veškeré velké dění ve vesmíru, viditelné i neviditelné. Co jeden ještě přesně poznává, nemůže druhý ani postřehnout, rozsah vidění závisí na tom, jak silně je vyhraněna jeho organická a duchovní schopnost poznávání. Tato lidská individuální schopnost poznávání nemění však nic na existenci jevů. Neboť když jeden člověk ještě nebo již něco vidí, co druhému zůstává neviditelné, podává tím ten první důkaz, že je to jen slabost druhého, pokud zůstává slepým. Některý člověk může díky svým zvláštním schopnostem pronikat přes pozemsky viditelné a poznávat více než jeho spolubližní, který tuto sílu nemá a proto vidí jen to, co mu zprostředkují jeho oči. Přesto nemůže popřít zprávy, které mu poskytl ten první o tom, co při větším rozhledu poznal, především potom ne, když na základě stále se opakujících přirozených skutečnostech, které on sám nemůže vysvětlit, poznává, že mu bylo zprostředkováno to, co je pravdivé.
26.12.2013 22:27:46
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one