»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Pokud se tedy exaktní přírodní vědy zakládají na matematické zákonitosti, je nutno pro analýzu každého pozorování zachovat v patrnosti předpoklad logické důslednosti. Toto se uplatňuje pokud se jedná o jevy viditelné a jevy postřehnutelné prostřednictvím  pomocných prostředků. Bude-li například padat z vysoké věže nějaký předmět, můžeme pozorovat začátek a konec pádu, měřením času stanovit rychlost pádu a srovnáním s pádovou rychlostí z různých výšek vypočítat zrychlení a k tomu účelu sestavit vzorec, jehož správnost bude moci být - při správných předpokladech - vždy dokázaná. Stejné vztahy jsou i v chemii.
26.12.2013 22:24:56
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one